Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

MTMSS. IGE. Afiliacións á Seguridade Social en actividades culturais en Galicia, segundo réxime


  TotalR. xeral e minería do carbónR. especial de autónomos
2014    
 Total actividades918.806649.150216.161
 Total actividades culturais11.0348.1642.870
 18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados2.9882.180808
 59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical1.203917286
 60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión1.4161.39026
 90 Actividades de creación, artísticas e espectáculos1.8808141.065
 91 Actividades de bibiotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais39933860
2015    
 Total actividades937.414666.890217.586
 Total actividades culturais11.2568.2013.054
 18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados3.0652.229836
 59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical1.222919302
 60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión1.4321.40626
 90 Actividades de creación, artísticas e espectáculos2.0438531.189
 91 Actividades de bibiotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais40634660
2016    
 Total actividades953.775683.761216.421
 Total actividades culturais11.6428.4563.185
 18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados3.1712.308862
 59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical1.280959320
 60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión1.4301.40228
 90 Actividades de creación, artísticas e espectáculos2.1978941.303
 91 Actividades de bibiotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais39533461
2017    
 Total actividades973.812705.485214.455
 Total actividades culturais11.9978.7653.233
 18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados3.2742.405869
 59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical1.280959321
 60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión1.4221.39527
 90 Actividades de creación, artísticas e espectáculos2.5031.1401.363
 91 Actividades de bibiotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais40134061
2018    
 Total actividades997.776731.516212.557
 Total actividades culturais12.2688.8463.422
 18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados3.2842.400884
 59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical1.278930347
 60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión1.4111.38229
 90 Actividades de creación, artísticas e espectáculos2.6321.1491.484
 91 Actividades de bibiotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais47241062

FONTE: IGE. Instituto Galego de Estadística. Afiliacións á Seguridade Social segundo ramas da CNAE 2009 e Comunidades Autónomas


twitter