Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

MECD. Número de Arquivos en Galicia, por tipo.


 Total arquivosCentral da Comunidade AutonómaParlamentariosDe órganos de control externoXudiciaisNotariaisDe rexistros públicosMilitaresTerritoriaisDe Deputacións provinciaisRexionaisHistórico-provinciaisMunicipaisUniversitariosDe centros docentes non universitariosDe institución científica, cultural e de investigaciónDe catedrais ou colexiatasDe Conferencia EpiscopalDe confesións relixiosas non católicasDe seminario eclesiásticoDiocesánsMonásticosParroquiaisDe asociaciónsDe centro benéficoDe confraría ou asociación relixiosaEmpresariaisBancarioDe empresasDe empresas públicasDe medios de comunicaciónDe organizacións patronaisPersoais e familiaresDe organizacións sindicaisDe partido políticoDe administracións públicasDe arquitecturaDe cámara agrariaDe cámaras de comercioDe cámaras da propiedadeDe colexios profesionaisDe dereitos humanosDe institucións hidrográficas e portuariasDe institucións penitenciariasDe organismos privados suprimidosDe organismos públicos suprimidosDe sanidade pública
20074.218-1--5904-71327822249247--47422.7565816320613--133-103--107--40--4--37
20084.30401-4559394-71327524249246--47422.7576016320612--133-103--107--40--3-4538
20114.167-1-26059783-72327624242256--46432.4136016320612--133-104--282--40--3-24037
20134.22011122559882326132844238346--46432.40283163206121762133910389-177442-53625342
20154.22121122559882326132844238346--46432.402831632061217621331010389-177442-53625342
20164.22221122559882326132844238346--46432.4028316320612-21331110389-177442-53625342

FONTE: MECD. Censo-Guía de Archivos de España e Iberoamérica


twitter