Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

IGE. Exportacións. Comercio exterior intracomunitario, segundo divisións CNAE 2009


 Total exportacións18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados58 Edición59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical90 Actividades de creación, artísticas e espectáculos91 Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
20086.650,87685.316,5479,586,20,6
20094.913,7520,24.23761,492,42,7
20106.238,95525.503,41776,40,1
20115.371,61.193,93.533,9150168,3325,5
20124.929,8781,13.786,785,9276,10
20134.525,1773,73.451,2259,2410
20144.608,5570,93.724,1270,418,125
20154.819,13751.943525,21.950,925

FONTE: IGE. Instituto Galego de Estatística. Departamento de Aduanas da Agencia Estatal de Administración Tributaria


twitter