Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

Temas > Patrimonio cultural

Indicadores Parciais

Áreas protexidas de ámbito internacional
Asociación culturais da provincia da Coruña
Asociacións culturais da provincia de Ourense
Asociacións culturais da provincia de Pontevedra
Asociacións culturais de ámbito autonómico en Galicia
Asociacións culturais na provincia de Lugo
Fondos Museísticos en Museos e Coleccións Museográficas segundo características, por comunidade autónoma
Fondos Museísticos en Museos e Coleccións Museográficas segundo o tratamento técnico dos fondos da colección estable, por comunidade autónoma
Fondos museísticos segundo clasificación temática por CCAA
MECD. Bens mobles e inmobles inscritos como Bens de Interese Cultural, por comunidade autónoma
MECD. Museos e coleccións museográficas por tipoloxía e comunidade autónoma
Museos e colecciones museográficas segundo tipo de soporte de publicación editada por comunidade autónoma
Museos e coleccións museográficas con entrada gratuíta segundo colectivos aos que vai dirixida por comunidade autónoma
Museos e coleccións museográficas con tarifa reducida segundo colectivos aos que vai dirixida por comunidade autónoma
Museos e coleccións museográficas por actividades realizadas e comunidade autónoma
Museos e coleccións museográficas por dispoñibilidade e uso de ordenador e comunidade autónoma
Museos e coleccións museográficas por institución xestora e comunidade autónoma
Museos e coleccións museográficas por tipo de apertura ao público, por comunidade autónoma
Museos e coleccións museográficas que dispoñen de bonos ou pases especiais por comunidade autónoma
Museos e Coleccións Museográficas segundo ao colectivo ao que dirixen as súas actividades educativas, por comunidade autónoma
Museos e Coleccións Museográficas segundo dispoñibilidade de servizos e equipamentos, por comunidade autónoma
Museos e Coleccións Museográficas segundo dispoñibilidade e características da páxina Web, por comunidade autónoma
Museos e Coleccións Museográficas segundo dispoñibilidade e servizos proporcionados pola páxina web por CCAA
Museos e coleccións museográficas segundo existencia de solicitude previa por comunidade autónoma
Museos e Coleccións Museográficas segundo existencia de visitas de grupos, por comunidade autónoma
Museos e Coleccións Museográficas segundo existencia de visitas de grupos, por comunidade autónoma
Museos e coleccións museográficas segundo horario máis frecuente en días laborables e en fins de semana ou festivos por comunidade autónoma
Museos e Coleccións Museográficas segundo idioma de edición de guías por CCAA
Museos e coleccións museográficas segundo número de días abertos ao ano por comunidade autónoma
Museos e coleccións museográficas segundo número de edificios por comunidade autónoma
Museos e Coleccións Museográficas segundo o número de vistantes estranxeiros, por comunidade autónoma
Museos e coleccións museográficas segundo período da última reforma do edificio por comunidade autónoma
Museos e coleccións museográficas segundo período de apertura ao público por comunidad autónoma
Museos e coleccións museográficas segundo periodo de construción do edificio por comunidade autónoma
Museos e Coleccións Museográficas segundo período de creación, por comunidade autónoma
Museos e Coleccións Museográficas segundo prezo da entrada, por comunidade autónoma
Museos e Coleccións Museográficas segundo realización de exposicións temporais, por comunidade autónoma
Museos e coleccións museográficas segundo superficie total útil en metros cadrados por comunidade autónoma
Museos e Coleccións Museográficas segundo tipo de acceso, por comunidade autónoma
Museos e Coleccións Museográficas segundo tipo de edificio, por comunidade autónoma
Museos e Coleccións Museográficas segundo tipo de publicación editada, por comunidade autónoma
Museos e Coleccións Museográficas segundo tipo de tarifa, por comunidade autónoma
Nomes galegos por décadas
Número de centros culturais segundo o tipo de instalación e provincia
Outros espazos naturais protexidos
Persoal adscrito en Museos e Coleccións Museográficas segundo sexo e tipo de xornada, por comunidade auntónoma
Rede galega de espazos protexidos
Rede Natura 2000
Visitantes de Museos e Coleccións Museográficas segundo tarifa, por comunidade autónoma

Coxunturas

Perspectiva estatística dos museos e coleccións museográficas (25/09/2013)

Nos últimos anos producíronse algunhas variacións nos datos relativos aos museos galegos. Se ben o número de institucións...

Situación dos museos e coleccións museográficas en Galicia (22/09/2010)

A situación xeral dos 76 museos que existen en Galicia dista de ser óptima e tende a empeorar. O Observatorio da Cultura...

Evolución dos nomes galegos máis frecuentes (23/07/2010)

Explotación da Estatística de nomes e apelidos máis frecuentes do INE. Os nomes máis frecuentes son, por esta orde,...