Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

Temas > Patrimonio cultural

Indicadores Parciais

Fondos Museísticos en Museos e Coleccións Museográficas segundo características, por comunidade autónoma
Fondos Museísticos en Museos e Coleccións Museográficas segundo o tratamento técnico dos fondos da colección estable, por comunidade autónoma
Fondos museísticos segundo clasificación temática por CCAA
MECD. Bens mobles e inmobles inscritos como Bens de Interese Cultural, por comunidade autónoma
MECD. Museos e coleccións museográficas por tipoloxía e comunidade autónoma
Museos e colecciones museográficas segundo tipo de soporte de publicación editada por comunidade autónoma
Museos e coleccións museográficas con entrada gratuíta segundo colectivos aos que vai dirixida por comunidade autónoma
Museos e coleccións museográficas con tarifa reducida segundo colectivos aos que vai dirixida por comunidade autónoma
Museos e coleccións museográficas por actividades realizadas e comunidade autónoma
Museos e coleccións museográficas por dispoñibilidade e uso de ordenador e comunidade autónoma
Museos e coleccións museográficas por institución xestora e comunidade autónoma
Museos e coleccións museográficas por tipo de apertura ao público, por comunidade autónoma
Museos e coleccións museográficas que dispoñen de bonos ou pases especiais por comunidade autónoma
Museos e Coleccións Museográficas segundo ao colectivo ao que dirixen as súas actividades educativas, por comunidade autónoma
Museos e Coleccións Museográficas segundo dispoñibilidade de servizos e equipamentos, por comunidade autónoma
Museos e Coleccións Museográficas segundo dispoñibilidade e características da páxina Web, por comunidade autónoma
Museos e Coleccións Museográficas segundo dispoñibilidade e servizos proporcionados pola páxina web por CCAA
Museos e coleccións museográficas segundo existencia de solicitude previa por comunidade autónoma
Museos e Coleccións Museográficas segundo existencia de visitas de grupos, por comunidade autónoma
Museos e coleccións museográficas segundo horario máis frecuente en días laborables e en fins de semana ou festivos por comunidade autónoma
Museos e Coleccións Museográficas segundo idioma de edición de guías por CCAA
Museos e coleccións museográficas segundo número de días abertos ao ano por comunidade autónoma
Museos e coleccións museográficas segundo número de edificios por comunidade autónoma
Museos e Coleccións Museográficas segundo o número de vistantes estranxeiros, por comunidade autónoma
Museos e coleccións museográficas segundo período da última reforma do edificio por comunidade autónoma
Museos e coleccións museográficas segundo período de apertura ao público por comunidad autónoma
Museos e coleccións museográficas segundo periodo de construción do edificio por comunidade autónoma
Museos e Coleccións Museográficas segundo período de creación, por comunidade autónoma
Museos e Coleccións Museográficas segundo prezo da entrada, por comunidade autónoma
Museos e Coleccións Museográficas segundo realización de exposicións temporais, por comunidade autónoma
Museos e coleccións museográficas segundo superficie total útil en metros cadrados por comunidade autónoma
Museos e Coleccións Museográficas segundo tipo de acceso, por comunidade autónoma
Museos e Coleccións Museográficas segundo tipo de edificio, por comunidade autónoma
Museos e Coleccións Museográficas segundo tipo de publicación editada, por comunidade autónoma
Museos e Coleccións Museográficas segundo tipo de tarifa, por comunidade autónoma
Nomes galegos por décadas
Visitantes de Museos e Coleccións Museográficas segundo tarifa, por comunidade autónoma

Coxunturas

Perspectiva estatística dos museos e coleccións museográficas (25/09/2013)

Nos últimos anos producíronse algunhas variacións nos datos relativos aos museos galegos. Se ben o número de institucións...

Situación dos museos e coleccións museográficas en Galicia (22/09/2010)

A situación xeral dos 76 museos que existen en Galicia dista de ser óptima e tende a empeorar. O Observatorio da Cultura...

Evolución dos nomes galegos máis frecuentes (23/07/2010)

Explotación da Estatística de nomes e apelidos máis frecuentes do INE. Os nomes máis frecuentes son, por esta orde,...