Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

Temas > Consumo, prácticas e hábitos culturais

Indicadores Parciais

IGE. Fillos espectadores de cine segundo o sexan ou non os seus pais
IGE. Fillos lectores habituais segundo o sexan ou non os sus país
IGE. Fillos que asisten a espectáculos musicais (moderna, clásica, ópera...) segundo asistan ou non os seus pais
IGE. Fillos que asisten a festas populares, verbenas, orquestras, segundo asistan ou non os seus pais
IGE. Fillos que asisten a museos, exposicións, arquivos...segundo asistan ou non os seus pais
IGE. Fillos que asisten ao teatro, monicreques, contacontos, circo, segundo asistan ou non os seus pais
IGE. Persoas que realizan determinadas actividades no seu tempo libre por tamaño do municipio
IGE. Persoas segundo a actividade principal que realizan no seu tempo libre en Galicia
IGE. Persoas segundo a actividade principal que realizan no seu tempo libre por idade
IGE. Persoas segundo a fonte á que acoden en primeiro lugar para informarase da actualidade, por idade
IGE. Persoas segundo a fonte á que acoden en primeiro lugar para informarse da actualidade en Galicia
IGE. Persoas segundo a frecuencia coa que escoitan a radio en Galicia
IGE. Persoas segundo a frecuencia coa que len o xornal en Galicia
IGE. Persoas segundo a frecuencia coa que len revistas en Galicia
IGE. Persoas segundo a frecuencia coa que leron libros nos últimos 12 meses en Galicia
IGE. Persoas segundo a frecuencia coa que utilizaron os servizos dunha biblioteca no últimos 12 meses en Galicia
IGE. Persoas segundo a frecuencia coa que utilizaron os servizos dunha biblioteca nos últimos 12 meses, por tamaño do municipio
IGE. Persoas segundo a frecuencia coa que ven a televisión en Galicia
IGE. Persoas segundo a frecuencia de asistencia a espectáculos deportivos en Galicia
IGE. Persoas segundo a frecuencia de asistencia a espectáculos musicais (moderna, clásica, ópera...), por tamaño do municipio
IGE. Persoas segundo a frecuencia de asistencia a espectáculos musicais (moderna, clásica, ópera...), segundo grao de urbanización do concello
IGE. Persoas segundo a frecuencia de asistencia a festas populares, verbenas, orquestras, en Galicia
IGE. Persoas segundo a frecuencia de asistencia a museos, exposicións, arquivos, ..., en Galicia
IGE. Persoas segundo a frecuencia de asistencia a museos, exposicións, arquivos...por grao de urbanización do concello
IGE. Persoas segundo a frecuencia de asistencia a teatro, monicreques, contacontos, circo... por tamaño de municipio
IGE. Persoas segundo a frecuencia de asistencia ao cine en Galicia
IGE. Persoas segundo a frecuencia de asistencia ao cine en Galicia, por grao de urbanización do concello
IGE. Persoas segundo a frecuencia de asistencia ao cine en Galicia, por intervalo de ingresos mensuais do fogar
IGE. Persoas segundo a frecuencia de asistencia ao cine en Galicia, por nivel de estudos
IGE. Persoas segundo a frecuencia de asistencia ao cine en Galicia, por tamaño do municipio
IGE. Persoas segundo a frecuencia de asistencia ao cine en Galicia, segundo idade
IGE. Persoas segundo a frecuencia de asistencia ao cine en Galicia, segundo sexo
IGE. Persoas segundo a frecuencia de asistencia ao teatro, monicreques, contacontos, circo, etc. en Galicia
IGE. Persoas segundo a frecuencia de asistencia ao teatro, monicreques, contacontos, circo...por intervalo de ingresos mensuais do fogar
IGE. Persoas segundo o número de horas diarias que dedican a escoitar a radio en días laborables (de luns a venres)
IGE. Persoas segundo o número de horas diarias que dedican a escoitar a radio en fin de semana (sábado e domingo)
IGE. Persoas segundo o número de horas diarias que dedican a ver a televisión en días laborables (de luns a venres)
IGE. Persoas segundo o número de horas diarias que dedican a ver a televisión en fin de semana (sábado e domingo)
IGE. Persoas segundo o número de libros lidos nos últimos 12 meses en Galicia
IGE. Persoas segundo o tema de libros lidos nos últimos 12 meses en Galicia
IGE. Persoas segundo realizan determinadas actividades no seu tempo libre en Galicia
INE. Gasto de consumo cultural dos fogares. Gasto medio por fogar en Bens e Servizos Culturais por comunidade autónoma e grupos de gasto
INE. Gasto de consumo cultural dos fogares. Gasto medio por fogar en Bens e Servizos Culturais por comunidade autónoma e subgrupos de gasto
INE. Gasto de consumo cultural dos fogares. Gasto medio por persoa en Bens e Servizos Culturais por comunidade autónoma e grupos de gasto
INE. Gasto de consumo cultural dos fogares. Gasto total en Bens e Servizos Culturais por comunidade autónoma e subgrupos de gasto
MECD, Persoas que alugaron vídeos nun trimestre segundo o número de vídeos por comunidade autónoma
MECD. Motivos que máis inflúen en que non se vaia máis aos museos por comunidade autónoma
MECD. Persoas leron libros nun trimestre segundo o tempo medio que dedican por tipo de dia, por comunidade autónoma
MECD. Persoas que adoitan a ler prensa ou publicacións periódicas polo menos unha vez ao mes, por comunidade autónoma
MECD. Persoas que adoitan escoitar música polo menos unha vez á semana e tempo medio de audición segundo o tipo de día por comunidade autónoma
MECD. Persoas que adoitan escoitar música polo menos unha vez por semana e tempo medio de audición segundo o tipo de día, por comunidade autónoma
MECD. Persoas que adoitan escoitar música segundo os equipos que utlizan por comunidade autónoma
MECD. Persoas que adoitan ler prensa diaria de información xeral polo menos unha vez ao mes segundo a frecuencia de lectura de determinadas seccións, por comunidade autónoma
MECD. Persoas que adoitan ver vídeos segundo o soprote utilizado para velos por comunidade autónoma
MECD. Persoas que consultaron unha enciclopedia ou leron blogs, bitácoras, etc. no últimos mes segundo motivos, por comunidade autónoma
MECD. Persoas que foron a concertos de música actual nun trimestre e número medio de veces que asistiron por comunidade autónoma
MECD. Persoas que foron ao ballet/danza nun trimestre e número medio de veces que asistiron por comunidade autónoma
MECD. Persoas que foron ao cine nun trimestre e número medio de veces que asistiron por comunidade autónoma
MECD. Persoas que foron ao teatro nun trimestre e número medio de veces que asistiron por comunidade autónoma
MECD. Persoas que gravaron ou descargaron CD, DVD ou temas musicais nun trimestre e número medio por CA
MECD. Persoas que gravaron ou descargaron gratuítamente vídeos nun trimestre por comunidade autónoma
MECD. Persoas que leron libros, prensa ou accederon a bibliotecas no último ano, por comunidade autónoma
MECD. Persoas que mercaron libros nun trimestre segundo o tipo de establecemento onde se fixo a compra, por comunidade autónoma
MECD. Persoas que realizaron no último ano algunha visita virtual a un museo a través de Internet, por comunidade autónoma
MECD. Persoas que soen escoitar a radio e tempo medio diario segundo tipo de días, por comunidade autónoma
MECD. Persoas que viron vídeos nunha semana segundo tempo adicado, por comunidade autónoma
MECD. Persoas que visitaron museos nun ano segundo acudiron sós ou en compañía a última vez que foron, por comunidade autónoma
MECD. Persoas que visitaron museos nun ano segundo as actividades que realizaron na última vez que foron, por comunidade autónoma
MECD. Persoas que visitaron museos nun trimestre e número medio de visitas por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo a asistencia a espectáculos de artes escénicas por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo a asistencia a ópera, zarzuela, ballet/danza por comuidade autónoma
MECD. Persoas segundo a asistencia ao circo por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo a asistencia ou o acceso a través de Internet a bibliotecas, por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo a asistencia ou visita a museos, por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo a compra de libros non relacionados coa profesión ou estudos nun trimestre e número medio de libros comprados, por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo a compra de libros nun trimestre e número medio de libros comprados, por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo a compra de libros relacionados coa profesións ou estudos nun trimestre e número medio de libros comprados, por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo a compra de vídeos, por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo a disponibilidade de acceso a Internet no fogar, por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo a dispoñibilidade de equipamentos para escoitar música no fogar, por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo a dispoñibilidade de lectores de libro dixital no fogar por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo a dispoñibilidade doutros equipamentos vinculados ás novas tecnoloxías no fogar, por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo a frecuencia de gravación ou descarga gratuíta de vídeos por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo a frecuencia do habito de escoitar a radio, por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo a frecuencia do hábito de escoitar música por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo a frecuencia do hábito de lectura de prensa deportiva, por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo a frecuencia do hábito de lectura de prensa diaria de información xeral, por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo a frecuencia do hábito de lectura de revistas, por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo a frecuencia do habito de ver a televisión, por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo a frecuencia do hábito de ver vídeo, por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo a gravación de música por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo a lectura de libros por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo a visita a arquivos, por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo a visita a exposicións, por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo a visita a galerías de arte, por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo a visita a monumentos, por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo a visita a xacementos arqueolóxicos, por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo o aluger de vídeos, por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo o grao de interese pola lectura de revistas, por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo o grao de interese pola lectura de xornais, por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo o grao de interese pola lectura, por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo o grao de interese polo cine por comunidades autónomas
MECD. Persoas segundo o grao de interese polos museos, exposicións, galerías de arte, monumentos, xacementos arqueolóxicos e arquivos, or comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo o grao de interese por algún espectáculo de artes escénicas por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo o grao de interese por algún espectáculo de artes escénicas por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo o grao de interese por asistir ás bibliotecas, por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo o grao de interese por asistir ás bibliotecas, por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo o grao de interese por escoitar música por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo o lugar no que adoitan escoitar música por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo o número de instrumentos musicais no fogar por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo o número de libros no fogar, por comunidade autónoa
MECD. Persoas segundo o número de ordenadores no fogar, por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo os motivos polos que non compran máis CD ou DVD con marca por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo os motivos polos que non van a concertos de música clásica e actual por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo os motivos polos que non van ou non van máis veces a artes escénicas por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo os motivos polos que non van ou non van máis veces ao cine por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo os motivos polos que non van ou non van máis veces ás bibliotecas, por comunidade autónoma
MECD. Persoas segundo os motivos principais polos que non van ou non van máis veces a concertos de música clásica e actual, por comunidade autónoma
MECD. Valoración das películas de vídeo que viron ultimamente segundo a nacionalidade da película por comunidade autónoma
MECD. Valoración media do cine español, europeo, americano e asiático para os que foron no último ano, por comunidade autónoma
MECD.Persoas segundo a frecuencia coa que soen utilizar videoxogos, por comunidade autónoma
MECD.Persoas segundo o grao de interese polos concertos de música clásica e actual por comunidade autónoma
MECD: Persoas que soen ver a televisión e tempo medio diario segundo tipo de día, por comunidade autónoma
MECD: Persoas segundo a compra de música por comunidade autónoma
Persoas que asistiron a actividades relacionadas co ocio e a cultura no último ano, segundo tipo por comunidade autónoma
Persoas que realizaron actividades artísticas no último ano segundo tipo de actividade, por comunidade autónoma
Persoas que realizaron algún curso de formación complementaria vinculados á cultura e número medio de horas dedicadas, por comunidade autónoma

Coxunturas

Barómetro da cultura galega 2022 (27/04/2022)

O presente traballo trata de dar continuidade a unha serie de estudos promovidos desde o ano 2020 polo Consello da Cultura...

Disposición a agasallar contidos culturais a menores de 16 anos en Galicia (16/12/2021)

Este documento de traballo é un adianto dos resultados extraídos da investigación que acaba de elaborar o Observatorio...

Conxuntura estatística do ámbito cultural. Novembro de 2021 (16/12/2021)

Este informe constitúe a cuarta conxuntura estatística do ámbito cultural en Galicia que realiza o Observatorio do...

Influencia da COVID-19 nos hábitos culturais da poboación galega (17/12/2020)

A crise sanitaria provocada pola aparición da COVID-19 e as medidas sanitarias aplicadas polos gobernos afectaron especialmente...

Hábitos e prácticas culturais en Galicia (18/06/2020)

A redacción deste documento baséase na explotación da Enquisa de Hábitos e Prácticas Culturais en España 2018-2019,...

O Gasto en cultura dos fogares galegos (20/12/2016)

O seguinte documento de traballo aborda a evolución do gasto das familias galegas en consumo cultural.