Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

Temas > Artes escénicas e musicais

Indicadores Parciais

MCUD. INAEM. Concursos, festivais e outras actividades de música segundo tipo por comunidade autónoma
MCUD. INAEM. Editores con actividade e obras inscritas en ISMN por comunidade autónoma
MCUD. INAEM. Espazos escénicos estables teatrais por 100.000 habitantes, por comunidade autónoma
MCUD. INAEM. Espazos escénicos estables teatrais segundo aforo, por comunidade autónoma
MCUD. INAEM. Festivais de danza por comunidade autónoma
MCUD. INAEM. Festivais teatrais por comunidade autónoma
MCUD. INAEM. Salas de concertos por comunidade autónoma
SGAE. Espectadores de música clásica por comunidade autónoma
SGAE. Espectadores de representacións teatrais por comunidade autónoma
SGAE. Espectadores por concerto de música clásica por comunidade autónoma
SGAE. Espectadores por representación de danza por comunidade autónoma
SGAE. Espectadores por representación de xénero lírico por comunidade autónoma
SGAE. Gasto medio por espectador de concertos de música popular, por comunidade autónoma
SGAE. Gasto medio por espectador de representacións teatrais segundo comunidade autónoma
SGAE. Gasto medio por espectador en concertos de música clásica por comunidade autónoma
SGAE. Gasto medio por espectador en representacións de danza por comunidade autónoma
SGAE. Gasto medio por espectador en representacións de xénero lírico por comunidade autónoma
SGAE. Recadación das representacións de danza por comuidades autónomas
SGAE. Recadación de concertos de música popular, por comunidade autónoma
SGAE. Recadación de xénero lírico por comunidade autónoma
SGAE. Representacións de danza por comunidade autónoma
SGAE. Representacións de xénero lírico por comunidade autónoma
SGAE. Representacións teatrais por comunidade autónoma

Coxunturas

As bandas de música populares en Galicia (06/07/2021)

O obxecto deste traballo é revisar as condicións actuais das bandas de música populares en Galicia e o papel de desenvolvemento...

Informe sobre o teatro galego: creadores, xestores e públicos (09/11/2020)

Este informe parte dunha investigación consensuada polo Consello da Cultura Galega cos representantes do sector das...

O sector da música popular en Galicia perante a crise da COVID-19 (25/06/2020)

O avance da crise provocada pola aparición do virus SARS-CoV-2 e a enfermidade da COVID-19, o mantemento do estado de alarma...

Avance de resultados do informe sobre o teatro galego: creadores, xestores e publicos (18/06/2020)

O Consello da Cultura Galega decidiu elaborar un estudo sobre os principais colectivos do sistema teatral en Galicia para...

A música en Galicia (2017) (06/09/2017)

O seguinte documento presenta información relacionada coa actividade da música en Galicia e estrutúrase en dous...

A Música en Galicia (2016) (20/07/2016)

Este documento de traballo presenta información relacionada coa actividade das artes musicais en Galicia e estrutúrase...