Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

Temas > Artes escénicas e musicais

Indicadores Parciais

INAEM. Compañías de danza por comunidade autónoma
INAEM. Compañías de teatro por comunidade autónoma
INAEM. Concursos, festivais e outras actividades de música por tipo e comunidade autónoma
INAEM. Editores con actividade e obras musicais inscritas en ISBN por comunidade autónoma
INAEM. Entidades musicais adicadas á interpretación por tipo e comunidade autónoma
INAEM. Espazos escénicos estables teatrais por aforo e comunidade autónoma
INAEM. Espazos escénicos estables teatrais por comunidade autónoma e porcentaxe por cada 100.000 habitantes
INAEM. Espazos escénicos estables teatrais por titularidade e comunidade autónoma
INAEM. Festivais de danza por comunidade autónoma
INAEM. Festivais teatrais por comunidade autónoma
INAEM. Salas de concertos por titularidade e comunidade autónoma
SGAE. Espectadores de danza por comunidade autónoma
SGAE. Espectadores de música clásica por comunidade autónoma
SGAE. Espectadores de música popular, por comunidade autónoma
SGAE. Espectadores de xénero lírico por comunidade autónoma
SGAE. Espectadores por concerto de música clásica por comunidade autónoma
SGAE. Espectadores por representación de danza por comunidade autónoma
SGAE. Espectadores por representación de xénero lírico por comunidade autónoma
SGAE. Espectadores por representación teatral por comunidade autónoma
SGAE. Gasto medio por espectador de concertos de música popular, por comunidade autónoma
SGAE. Gasto medio por espectador de representacións teatrais segundo comunidade autónoma
SGAE. Gasto medio por espectador en concertos de música clásica por comunidade autónoma
SGAE. Gasto medio por espectador en representacións de danza por comunidade autónoma
SGAE. Gasto medio por espectador en representacións de xénero lírico por comunidade autónoma
SGAE. Número de espectadores por concerto de música popular, por comunidade autónoma
SGAE. Recadación das representacións de danza por comuidades autónomas
SGAE. Recadación de concertos de música popular, por comunidade autónoma
SGAE. Recadación de obras teatrais por comunidade autónoma
SGAE. Recadación de xénero lírico por comunidade autónoma
SGAE. Representacións de danza por comunidade autónoma
SGAE. Representacións de xénero lírico por comunidade autónoma

Coxunturas

As bandas de música populares en Galicia (06/07/2021)

O obxecto deste traballo é revisar as condicións actuais das bandas de música populares en Galicia e o papel de desenvolvemento...

Informe sobre o teatro galego: creadores, xestores e públicos (09/11/2020)

Este informe parte dunha investigación consensuada polo Consello da Cultura Galega cos representantes do sector das...

O sector da música popular en Galicia perante a crise da COVID-19 (25/06/2020)

O avance da crise provocada pola aparición do virus SARS-CoV-2 e a enfermidade da COVID-19, o mantemento do estado de alarma...

Avance de resultados do informe sobre o teatro galego: creadores, xestores e publicos (18/06/2020)

O Consello da Cultura Galega decidiu elaborar un estudo sobre os principais colectivos do sistema teatral en Galicia para...

A música en Galicia (2017) (06/09/2017)

O seguinte documento presenta información relacionada coa actividade da música en Galicia e estrutúrase en dous...

A Música en Galicia (2016) (20/07/2016)

Este documento de traballo presenta información relacionada coa actividade das artes musicais en Galicia e estrutúrase...