Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

Temas > Artes escénicas e musicais

Indicadores Parciais

INAEM. Compañías de teatro por comunidade autónoma
INAEM. Concursos, festivais e outras actividades de música por tipo e comunidade autónoma
INAEM. Editores con actividade e obras musicais inscritas en ISBN por comunidade autónoma
INAEM. Entidades musicais adicadas á interpretación por tipo e comunidade autónoma
INAEM. Espazos escénicos estables teatrais por aforo e comunidade autónoma
INAEM. Espazos escénicos estables teatrais por comunidade autónoma e porcentaxe por cada 100.000 habitantes
INAEM. Espazos escénicos estables teatrais por titularidade e comunidade autónoma
INAEM. Festivais de danza por comunidade autónoma
INAEM. Festivais teatrais por comunidade autónoma
INAEM. Salas de concertos por titularidade e comunidade autónoma
SGAE. Espectadores de danza por comunidade autónoma
SGAE. Espectadores de música clásica por comunidade autónoma
SGAE. Espectadores de música popular, por comunidade autónoma
SGAE. Espectadores por concerto de música clásica por comunidade autónoma
SGAE. Espectadores por representación de danza por comunidade autónoma
SGAE. Espectadores por representación de xénero lírico por comunidade autónoma
SGAE. Espectadores por representación teatral por comunidade autónoma
SGAE. Gasto medio por espectador de representacións teatrais segundo comunidade autónoma
SGAE. Gasto medio por espectador en representacións de danza por comunidade autónoma
SGAE. Gasto medio por espectador en representacións de xénero lírico por comunidade autónoma
SGAE. Recadación das representacións de danza por comuidades autónomas
SGAE. Recadación de concertos de música popular, por comunidade autónoma
SGAE. Recadación de xénero lírico por comunidade autónoma
SGAE. Representacións de danza por comunidade autónoma
SGAE. Representacións de xénero lírico por comunidade autónoma
SGAE. Representacións teatrais por comunidade autónoma

Coxunturas

A música en Galicia (2017) (06/09/2017)

O seguinte documento presenta información relacionada coa actividade da música en Galicia e estrutúrase en dous...

A Música en Galicia (2016) (20/07/2016)

Este documento de traballo presenta información relacionada coa actividade das artes musicais en Galicia e estrutúrase...

A música clásica e popular en Galicia (21/04/2015)

A creación e a interpretación musical é un sector cultural e unha industria que xera moitos postos de traballo e interesa...

Panorama estatístico das artes escénicas galegas (04/03/2015)

O informe que se desenvolve a continuación está conformado por unha serie de indicadores sobre o panorama galego no ámbito...

A música en vivo (11/12/2013)

O traballo que se desenvolve a continuación está conformado por unha gran variedade de indicadores cos que se pretende...

Os recursos musicais e a actividade da música clásica en Galicia (03/03/2011)

O Consello da Cultura Galega celebrou onte unha xornada de debate sobre o “Ordenamento musical en Galicia e a racionalización...