Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

MCUD. Emprego cultural por comunidade autónoma
2011.Valores absolutos (En miles)
2012.Valores absolutos (En miles)
2013.Valores absolutos (En miles)
2014.Valores absolutos (En miles)
2015.Valores absolutos (En miles)
2016.Valores absolutos (En miles)
2017.Valores absolutos (En miles)
2018.Valores absolutos (En miles)
2019.Valores absolutos (En miles)
2020.Valores absolutos (En miles)
2021.
2011.Porcentaxe sobre o total de emprego
2012.Porcentaxe sobre o total de emprego
2013.Porcentaxe sobre o total de emprego
2014.Porcentaxe sobre o total de emprego
2015.Porcentaxe sobre o total de emprego
2016.Porcentaxe sobre o total de emprego
2017.Porcentaxe sobre o total de emprego
2018.Porcentaxe sobre o total de emprego
2019.Porcentaxe sobre o total de emprego
2020.Porcentaxe sobre o total de emprego
2021.Porcentaxe sobre o total de emprego

FONTE: MCUD. Explotación de la Encuesta de Población Activa en el Ámbito Cultural, INE. Encuesta de Población Activa.

NOTAS: En 2020, o tamaño mostral viuse afectado pola pandemia, polo que os coeficientes de variación das estimacións máis desagregadas poden ser superiores ao habitual

twitter