Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

IGE. Afiliacións á Seguridade Social segundo ramas do ámbito cultural (CNAE 2009) e comunidades autónomas
2017.Total
2017.18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados
2017.58 Edición
2017.59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical
2017.60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión
2017.63 Servizos de información
2017.90 Actividades de creación, artísitcas e espectáculos
2017.91 Actividades de bibiotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
2018.Total
2018.18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados
2018.58 Edición
2018.59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical
2018.60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión
2018.63 Servizos de información
2018.90 Actividades de creación, artísitcas e espectáculos
2018.91 Actividades de bibiotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
2019.Total
2019.18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados
2019.58 Edición
2019.59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical
2019.60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión
2019.63 Servizos de información
2019.90 Actividades de creación, artísitcas e espectáculos
2019.91 Actividades de bibiotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
2020.Total
2020.18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados
2020.58 Edición
2020.59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical
2020.60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión
2020.63 Servizos de información
2020.90 Actividades de creación, artísitcas e espectáculos
2020.91 Actividades de bibiotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
2021.Total
2021.18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados
2021.58 Edición
2021.59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical
2021.60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión
2021.63 Servizos de información
2021.90 Actividades de creación, artísitcas e espectáculos
2021.91 Actividades de bibiotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais

FONTE: IGE. Instituto Galego de Estadística. Afiliacións á Seguridade Social segundo ramas da CNAE 2009 e Comunidades Autónomas

NOTAS: Información subministrada directamente polo Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

twitter