Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

MCUD. Películas exhibidas por comunidade autónoma
2017.Total
2018.Total
2019.Total
2020.Total
2021.Total
2017.En % sobre o total de películas exhibidas
2018.En % sobre o total de películas exhibidas
2019.En % sobre o total de películas exhibidas
2020.En % sobre o total de películas exhibidas
2021.En % sobre o total de películas exhibidas

FONTE: MCUD. ICCA. Estadística de cinematografía: producción, exhibición, distribución y fomento

twitter