Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

MCUD. Recadación, gasto por habitante e gasto por espectador segundo comunidade autónoma
2017.Valor absoluto (millones de euros).Total
2018.Valor absoluto (millones de euros).Total
2019.Valor absoluto (millones de euros).Total
2020.Valor absoluto (millones de euros).Total
2021.Valor absoluto (millones de euros).Total
2017.Valor absoluto (millones de euros).Españolas
2018.Valor absoluto (millones de euros).Españolas
2019.Valor absoluto (millones de euros).Españolas
2020.Valor absoluto (millones de euros).Españolas
2021.Valor absoluto (millones de euros).Españolas
2017.Valor absoluto (millones de euros).Estranxeiras
2018.Valor absoluto (millones de euros).Estranxeiras
2019.Valor absoluto (millones de euros).Estranxeiras
2020.Valor absoluto (millones de euros).Estranxeiras
2021.Valor absoluto (millones de euros).Estranxeiras
2017.Porcentaxe.Total
2018.Porcentaxe.Total
2019.Porcentaxe.Total
2020.Porcentaxe.Total
2021.Porcentaxe.Total
2017.Porcentaxe.Españolas
2018.Porcentaxe.Españolas
2019.Porcentaxe.Españolas
2020.Porcentaxe.Españolas
2021.Porcentaxe.Españolas
2017.Porcentaxe.Estranxeiras
2018.Porcentaxe.Estranxeiras
2019.Porcentaxe.Estranxeiras
2020.Porcentaxe.Estranxeiras
2021.Porcentaxe.Estranxeiras
2017.Gasto medio por espectador (euros).Total
2018.Gasto medio por espectador (euros).Total
2019.Gasto medio por espectador (euros).Total
2020.Gasto medio por espectador (euros).Total
2021.Gasto medio por espectador (euros).Total
2017.Gasto medio por espectador (euros).Españolas
2018.Gasto medio por espectador (euros).Españolas
2019.Gasto medio por espectador (euros).Españolas
2020.Gasto medio por espectador (euros).Españolas
2021.Gasto medio por espectador (euros).Españolas
2017.Gasto medio por espectador (euros).Estranxeiras
2018.Gasto medio por espectador (euros).Estranxeiras
2019.Gasto medio por espectador (euros).Estranxeiras
2020.Gasto medio por espectador (euros).Estranxeiras
2021.Gasto medio por espectador (euros).Estranxeiras
2017.Gasto medio por habitante (euros).Total
2018.Gasto medio por habitante (euros).Total
2019.Gasto medio por habitante (euros).Total
2020.Gasto medio por habitante (euros).Total
2021.Gasto medio por habitante (euros).Total
2017.Gasto medio por habitante (euros).Españolas
2018.Gasto medio por habitante (euros).Españolas
2019.Gasto medio por habitante (euros).Españolas
2020.Gasto medio por habitante (euros).Españolas
2021.Gasto medio por habitante (euros).Españolas
2017.Gasto medio por habitante (euros).Estranxeiras
2018.Gasto medio por habitante (euros).Estranxeiras
2019.Gasto medio por habitante (euros).Estranxeiras
2020.Gasto medio por habitante (euros).Estranxeiras
2021.Gasto medio por habitante (euros).Estranxeiras

FONTE: MCUD. Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Subdirección General de Promoción y Relaciones Internacionales.

NOTAS: Os datos refírense a longametraxes

twitter