Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

MCUD. Emprego cultural por comunidade autónoma
2011.Valores absolutos (En millas)
2012.Valores absolutos (En millas)
2013.Valores absolutos (En millas)
2014.Valores absolutos (En millas)
2015.Valores absolutos (En millas)
2016.Valores absolutos (En millas)
2017.Valores absolutos (En millas)
2018.Valores absolutos (En millas)
2019.Valores absolutos (En millas)
2020.Valores absolutos (En millas)
2011.Porcentaxe
2012.Porcentaxe
2013.Porcentaxe
2014.Porcentaxe
2015.Porcentaxe
2016.Porcentaxe
2017.Porcentaxe
2018.Porcentaxe
2019.Porcentaxe
2020.Porcentaxe

FONTE: MCUD. Explotación de la Encuesta de Población Activa en el Ámbito Cultural, INE. Encuesta de Población Activa.

NOTAS: En 2020, como consecuencia da declaración do estado de alarma motivado pola pandemia da COVID-19, o tamaño mostral das primeiras entrevistas da EPA viuse afectado polo que os coeficientes de variación das estimacións máis desagregadas poden ser superiore

twitter