Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

MCUD. ICCA. Gasto medio por espectador e por habitante segundo nacionalidade da película, por comunidade autónoma
2010.Gasto medio por espectador (euros).Total
2011.Gasto medio por espectador (euros).Total
2012.Gasto medio por espectador (euros).Total
2013.Gasto medio por espectador (euros).Total
2014.Gasto medio por espectador (euros).Total
2015.Gasto medio por espectador (euros).Total
2016.Gasto medio por espectador (euros).Total
2017.Gasto medio por espectador (euros).Total
2018.Gasto medio por espectador (euros).Total
2019.Gasto medio por espectador (euros).Total
2020.Gasto medio por espectador (euros).Total
2010.Gasto medio por espectador (euros).Españolas
2011.Gasto medio por espectador (euros).Españolas
2012.Gasto medio por espectador (euros).Españolas
2013.Gasto medio por espectador (euros).Españolas
2014.Gasto medio por espectador (euros).Españolas
2015.Gasto medio por espectador (euros).Españolas
2016.Gasto medio por espectador (euros).Españolas
2017.Gasto medio por espectador (euros).Españolas
2018.Gasto medio por espectador (euros).Españolas
2019.Gasto medio por espectador (euros).Españolas
2020.Gasto medio por espectador (euros).Españolas
2010.Gasto medio por espectador (euros).Estranxeiras
2011.Gasto medio por espectador (euros).Estranxeiras
2012.Gasto medio por espectador (euros).Estranxeiras
2013.Gasto medio por espectador (euros).Estranxeiras
2014.Gasto medio por espectador (euros).Estranxeiras
2015.Gasto medio por espectador (euros).Estranxeiras
2016.Gasto medio por espectador (euros).Estranxeiras
2017.Gasto medio por espectador (euros).Estranxeiras
2018.Gasto medio por espectador (euros).Estranxeiras
2019.Gasto medio por espectador (euros).Estranxeiras
2020.Gasto medio por espectador (euros).Estranxeiras
2010.Gasto medio por habitante (euros).Total
2011.Gasto medio por habitante (euros).Total
2012.Gasto medio por habitante (euros).Total
2013.Gasto medio por habitante (euros).Total
2014.Gasto medio por habitante (euros).Total
2015.Gasto medio por habitante (euros).Total
2016.Gasto medio por habitante (euros).Total
2017.Gasto medio por habitante (euros).Total
2018.Gasto medio por habitante (euros).Total
2019.Gasto medio por habitante (euros).Total
2020.Gasto medio por habitante (euros).Total
2010.Gasto medio por habitante (euros).Españolas
2011.Gasto medio por habitante (euros).Españolas
2012.Gasto medio por habitante (euros).Españolas
2013.Gasto medio por habitante (euros).Españolas
2014.Gasto medio por habitante (euros).Españolas
2015.Gasto medio por habitante (euros).Españolas
2016.Gasto medio por habitante (euros).Españolas
2017.Gasto medio por habitante (euros).Españolas
2018.Gasto medio por habitante (euros).Españolas
2019.Gasto medio por habitante (euros).Españolas
2020.Gasto medio por habitante (euros).Españolas
2010.Gasto medio por habitante (euros).Estranxeiras
2011.Gasto medio por habitante (euros).Estranxeiras
2012.Gasto medio por habitante (euros).Estranxeiras
2013.Gasto medio por habitante (euros).Estranxeiras
2014.Gasto medio por habitante (euros).Estranxeiras
2015.Gasto medio por habitante (euros).Estranxeiras
2016.Gasto medio por habitante (euros).Estranxeiras
2017.Gasto medio por habitante (euros).Estranxeiras
2018.Gasto medio por habitante (euros).Estranxeiras
2019.Gasto medio por habitante (euros).Estranxeiras
2020.Gasto medio por habitante (euros).Estranxeiras

FONTE: MCUD. ICCA. Estadística de cinematografía: producción, exhibición, distribución y fomento

NOTAS: Os datos refírense a longametraxes

twitter