Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

MCUD. ICCA. Espectadores por nacionalidade da película por comunidade autónoma
2010.Valor absoluto (millóns).Total
2011.Valor absoluto (millóns).Total
2012.Valor absoluto (millóns).Total
2013.Valor absoluto (millóns).Total
2014.Valor absoluto (millóns).Total
2015.Valor absoluto (millóns).Total
2016.Valor absoluto (millóns).Total
2017.Valor absoluto (millóns).Total
2018.Valor absoluto (millóns).Total
2019.Valor absoluto (millóns).Total
2020.Valor absoluto (millóns).Total
2010.Valor absoluto (millóns).Españolas
2011.Valor absoluto (millóns).Españolas
2012.Valor absoluto (millóns).Españolas
2013.Valor absoluto (millóns).Españolas
2014.Valor absoluto (millóns).Españolas
2015.Valor absoluto (millóns).Españolas
2016.Valor absoluto (millóns).Españolas
2017.Valor absoluto (millóns).Españolas
2018.Valor absoluto (millóns).Españolas
2019.Valor absoluto (millóns).Españolas
2020.Valor absoluto (millóns).Españolas
2010.Valor absoluto (millóns).Estranxeiras
2011.Valor absoluto (millóns).Estranxeiras
2012.Valor absoluto (millóns).Estranxeiras
2013.Valor absoluto (millóns).Estranxeiras
2014.Valor absoluto (millóns).Estranxeiras
2015.Valor absoluto (millóns).Estranxeiras
2016.Valor absoluto (millóns).Estranxeiras
2017.Valor absoluto (millóns).Estranxeiras
2018.Valor absoluto (millóns).Estranxeiras
2019.Valor absoluto (millóns).Estranxeiras
2020.Valor absoluto (millóns).Estranxeiras
2010.Porcentaxe.Total
2011.Porcentaxe.Total
2012.Porcentaxe.Total
2013.Porcentaxe.Total
2014.Porcentaxe.Total
2015.Porcentaxe.Total
2016.Porcentaxe.Total
2017.Porcentaxe.Total
2018.Porcentaxe.Total
2019.Porcentaxe.Total
2020.Porcentaxe.Total
2010.Porcentaxe.Españolas
2011.Porcentaxe.Españolas
2012.Porcentaxe.Españolas
2013.Porcentaxe.Españolas
2014.Porcentaxe.Españolas
2015.Porcentaxe.Españolas
2016.Porcentaxe.Españolas
2017.Porcentaxe.Españolas
2018.Porcentaxe.Españolas
2019.Porcentaxe.Españolas
2020.Porcentaxe.Españolas
2010.Porcentaxe.Estranxeiras
2011.Porcentaxe.Estranxeiras
2012.Porcentaxe.Estranxeiras
2013.Porcentaxe.Estranxeiras
2014.Porcentaxe.Estranxeiras
2015.Porcentaxe.Estranxeiras
2016.Porcentaxe.Estranxeiras
2017.Porcentaxe.Estranxeiras
2018.Porcentaxe.Estranxeiras
2019.Porcentaxe.Estranxeiras
2020.Porcentaxe.Estranxeiras

FONTE: MCUD. ICCA. Estadística de cinematografía: producción, exhibición, distribución y fomento

NOTAS: Os datos refírense a longametraxes

twitter