Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

MCUD. Gasto liquidado en Cultura pola Administración Autonómica por natureza do gasto e comunidade autónoma
2017.Total
2017.Gastos de persoal
2017.Gastos correntes en bens e servizos
2017.Gastos financeiros
2017.Transf. correntes
2017.Investimentos reais
2017.Transf. de capital
2017.Activos e pasivos financeiros
2016.Total
2016.Gastos de persoal
2016.Gastos correntes en bens e servizos
2016.Gastos financeiros
2016.Transf. correntes
2016.Investimentos reais
2016.Transf. de capital
2016.Activos e pasivos financeiros
2015.Total
2015.Gastos de persoal
2015.Gastos correntes en bens e servizos
2015.Gastos financeiros
2015.Transf. correntes
2015.Investimentos reais
2015.Transf. de capital
2015.Activos e pasivos financeiros
2014.Total
2014.Gastos de persoal
2014.Gastos correntes en bens e servizos
2014.Gastos financeiros
2014.Transf. correntes
2014.Investimentos reais
2014.Transf. de capital
2014.Activos e pasivos financeiros
2013.Total
2013.Gastos de persoal
2013.Gastos correntes en bens e servizos
2013.Gastos financeiros
2013.Transf. correntes
2013.Investimentos reais
2013.Transf. de capital
2013.Activos e pasivos financeiros
2012.Total
2012.Gastos de persoal
2012.Gastos correntes en bens e servizos
2012.Gastos financeiros
2012.Transf. correntes
2012.Investimentos reais
2012.Transf. de capital
2012.Activos e pasivos financeiros
2011.Total
2011.Gastos de persoal
2011.Gastos correntes en bens e servizos
2011.Gastos financeiros
2011.Transf. correntes
2011.Investimentos reais
2011.Transf. de capital
2011.Activos e pasivos financeiros
2010.Total
2010.Gastos de persoal
2010.Gastos correntes en bens e servizos
2010.Gastos financeiros
2010.Transf. correntes
2010.Investimentos reais
2010.Transf. de capital
2010.Activos e pasivos financeiros
2009.Total
2009.Gastos de persoal
2009.Gastos correntes en bens e servizos
2009.Gastos financeiros
2009.Transf. correntes
2009.Investimentos reais
2009.Transf. de capital
2009.Activos e pasivos financeiros
2008.Total
2008.Gastos de persoal
2008.Gastos correntes en bens e servizos
2008.Gastos financeiros
2008.Transf. correntes
2008.Investimentos reais
2008.Transf. de capital
2008.Activos e pasivos financeiros
2007.Total
2007.Gastos de persoal
2007.Gastos correntes en bens e servizos
2007.Gastos financeiros
2007.Transf. correntes
2007.Investimentos reais
2007.Transf. de capital
2007.Activos e pasivos financeiros
2006.Total
2006.Gastos de persoal
2006.Gastos correntes en bens e servizos
2006.Gastos financeiros
2006.Transf. correntes
2006.Investimentos reais
2006.Transf. de capital
2006.Activos e pasivos financeiros
2005.Total
2005.Gastos de persoal
2005.Gastos correntes en bens e servizos
2005.Gastos financeiros
2005.Transf. correntes
2005.Investimentos reais
2005.Transf. de capital
2005.Activos e pasivos financeiros
2004.Total
2004.Gastos de persoal
2004.Gastos correntes en bens e servizos
2004.Gastos financeiros
2004.Transf. correntes
2004.Investimentos reais
2004.Transf. de capital
2004.Activos e pasivos financeiros
2003.Total
2003.Gastos de persoal
2003.Gastos correntes en bens e servizos
2003.Gastos financeiros
2003.Transf. correntes
2003.Investimentos reais
2003.Transf. de capital
2003.Activos e pasivos financeiros
2002.Total
2002.Gastos de persoal
2002.Gastos correntes en bens e servizos
2002.Gastos financeiros
2002.Transf. correntes
2002.Investimentos reais
2002.Transf. de capital
2002.Activos e pasivos financeiros
2001.Total
2001.Gastos de persoal
2001.Gastos correntes en bens e servizos
2001.Gastos financeiros
2001.Transf. correntes
2001.Investimentos reais
2001.Transf. de capital
2001.Activos e pasivos financeiros

FONTE: MCUD. Estadística de Financiación y Gasto Público en Cultura, MHAC. Estadística de Liquidación de los Presupuestos de las Comunidades Autónomas

twitter