Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

MCUD. Gasto liquidado en Cultura polos Concellos segundo destino do gasto por comunidade autónoma
2015.Total
2015.Protección e xestión del Patrimonio Histórico- Artístico
2015.Arquivos
2015.Bibliotecas públicas
2015.Equipamentos culturais e museos
2015.Fiestas populares y festexos
2015.Promoción cultural
2015.Administración xeral de cultura
2016.Total
2016.Protección e xestión del Patrimonio Histórico- Artístico
2016.Arquivos
2016.Bibliotecas públicas
2016.Equipamentos culturais e museos
2016.Fiestas populares y festexos
2016.Promoción cultural
2016.Administración xeral de cultura
2017.Total
2017.Protección e xestión del Patrimonio Histórico- Artístico
2017.Arquivos
2017.Bibliotecas públicas
2017.Equipamentos culturais e museos
2017.Fiestas populares y festexos
2017.Promoción cultural
2017.Administración xeral de cultura

FONTE: MCUD. Estadística de Financiación y Gasto Público en Cultura, MHAC. Estadística de Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales

NOTAS: Para unha correcta interpretación dos resultados cómpre ter en conta a nova estrutura presupuestaria das Entidades Locais aplicada por primeira vez en 2015

twitter