Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

Museos e coleccións museográficas segundo número de días abertos ao ano por comunidade autónoma
2008.Menos de 100 días
2008.Entre 101 e 200 días
2008.Entre 201 e 300 días
2008.Máis de 300 días
2008.Non consta
2010.Menos de 100 días
2010.Entre 101 e 200 días
2010.Entre 201 e 300 días
2010.Máis de 300 días
2010.Non consta
2012.Menos de 100 días
2012.Entre 101 e 200 días
2012.Entre 201 e 300 días
2012.Máis de 300 días
2012.Non consta
2014.Menos de 100 días
2014.Entre 101 e 200 días
2014.Entre 201 e 300 días
2014.Máis de 300 días
2014.Non consta
2016.Menos de 100 días
2016.Entre 101 e 200 días
2016.Entre 201 e 300 días
2016.Máis de 300 días
2016.Non consta
2018.Menos de 100 días
2018.Entre 101 e 200 días
2018.Entre 201 e 300 días
2018.Máis de 300 días
2018.Non consta

FONTE: MECD. Estadística de museos y colecciones museográficas

twitter