Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

MECD. Persoas segundo o lugar no que adoitan escoitar música por comunidade autónoma
2006-2007.Total (Miles)
2006-2007.En casa (%)
2006-2007.No traballo (%)
2006-2007.No coche (%)
2006-2007.No transporte público (%)
2006-2007.Noutro lugar (%)
2010-2011.Total (Miles)
2010-2011.En casa (%)
2010-2011.No traballo (%)
2010-2011.No coche (%)
2010-2011.No transporte público (%)
2010-2011.Noutro lugar (%)
2014-2015.Total (Miles)
2014-2015.En casa (%)
2014-2015.No traballo (%)
2014-2015.No coche (%)
2014-2015.No transporte público (%)
2014-2015.Noutro lugar (%)
2018-2019.Total (Miles)
2018-2019.En casa (%)
2018-2019.No traballo (%)
2018-2019.No coche (%)
2018-2019.No transporte público (%)
2018-2019.Noutro lugar (%)

FONTE: Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2018-2019

twitter