Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

MECD. Persoas segundo a visita a exposicións, por comunidade autónoma
2006-2007.Total visitaron no último ano
2006-2007.Nos últimos tres meses
2006-2007.Entre tres meses e un ano
2006-2007.Hai máis de un ano
2006-2007.Nunca ou case nunca
2010-2011.Total visitaron no último ano
2010-2011.Nos últimos tres meses
2010-2011.Entre tres meses e un ano
2010-2011.Hai máis de un ano
2010-2011.Nunca ou case nunca
2014-2015.Total visitaron no último ano
2014-2015.Nos últimos tres meses
2014-2015.Entre tres meses e un ano
2014-2015.Hai máis de un ano
2014-2015.Nunca ou case nunca
2018-2019.Total visitaron no último ano
2018-2019.Nos últimos tres meses
2018-2019.Entre tres meses e un ano
2018-2019.Hai máis de un ano
2018-2019.Nunca ou case nunca

FONTE: Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2018-2019

twitter