Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

MTMSS. IGE. Afiliacións á Seguridade Social en actividades culturais en Galicia, segundo réxime
2014.Total actividades
2015.Total actividades
2016.Total actividades
2017.Total actividades
2018.Total actividades
2014.Total actividades culturais
2015.Total actividades culturais
2016.Total actividades culturais
2017.Total actividades culturais
2018.Total actividades culturais
2014.18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados
2015.18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados
2016.18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados
2017.18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados
2018.18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados
2014.59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical
2015.59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical
2016.59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical
2017.59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical
2018.59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical
2014.60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión
2015.60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión
2016.60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión
2017.60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión
2018.60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión
2014.90 Actividades de creación, artísticas e espectáculos
2015.90 Actividades de creación, artísticas e espectáculos
2016.90 Actividades de creación, artísticas e espectáculos
2017.90 Actividades de creación, artísticas e espectáculos
2018.90 Actividades de creación, artísticas e espectáculos
2014.91 Actividades de bibiotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
2015.91 Actividades de bibiotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
2016.91 Actividades de bibiotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
2017.91 Actividades de bibiotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
2018.91 Actividades de bibiotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais

FONTE: IGE. Instituto Galego de Estadística. Afiliacións á Seguridade Social segundo ramas da CNAE 2009 e Comunidades Autónomas

twitter