Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

MTMSS. IGE. Afiliacións á Seguridade Social segundo ramas do ámbito cultural (CNAE 2009) e comunidades autónomas
2011.18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados
2012.18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados
2013.18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados
2014.18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados
2015.18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados
2016.18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados
2017.18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados
2018.18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados
2011.58 Edición
2012.58 Edición
2013.58 Edición
2014.58 Edición
2015.58 Edición
2016.58 Edición
2017.58 Edición
2018.58 Edición
2011.59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical
2012.59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical
2013.59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical
2014.59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical
2015.59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical
2016.59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical
2017.59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical
2018.59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical
2011.60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión
2012.60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión
2013.60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión
2014.60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión
2015.60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión
2016.60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión
2017.60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión
2018.60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión
2011.63 Servizos de información
2012.63 Servizos de información
2013.63 Servizos de información
2014.63 Servizos de información
2015.63 Servizos de información
2016.63 Servizos de información
2017.63 Servizos de información
2018.63 Servizos de información
2011.90 Actividades de creación, artísitcas e espectáculos
2012.90 Actividades de creación, artísitcas e espectáculos
2013.90 Actividades de creación, artísitcas e espectáculos
2014.90 Actividades de creación, artísitcas e espectáculos
2015.90 Actividades de creación, artísitcas e espectáculos
2016.90 Actividades de creación, artísitcas e espectáculos
2017.90 Actividades de creación, artísitcas e espectáculos
2018.90 Actividades de creación, artísitcas e espectáculos
2011.91 Actividades de bibiotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
2012.91 Actividades de bibiotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
2013.91 Actividades de bibiotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
2014.91 Actividades de bibiotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
2015.91 Actividades de bibiotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
2016.91 Actividades de bibiotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
2017.91 Actividades de bibiotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
2018.91 Actividades de bibiotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais

FONTE: IGE. Instituto Galego de Estadística. Afiliacións á Seguridade Social segundo ramas da CNAE 2009 e Comunidades Autónomas

NOTAS: Información subministrada directamente polo Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social As afiliacións refírense ao último día de cada mes.

twitter