Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

MECD. Bens inmobles inscritos como Bens de Interese Cultural, por categoría e comunidade autónoma
2004.Total.Total
2004.Total.Monumento
2004.Total.Xardín histórico
2004.Total.Conxunto histórico
2004.Total.Sitio histórico
2004.Total.Zona arqueolóxica
2005.Total.Total
2005.Total.Monumento
2005.Total.Xardín histórico
2005.Total.Conxunto histórico
2005.Total.Sitio histórico
2005.Total.Zona arqueolóxica
2006.Total.Total
2006.Total.Monumento
2006.Total.Xardín histórico
2006.Total.Conxunto histórico
2006.Total.Sitio histórico
2006.Total.Zona arqueolóxica
2007.Total.Total
2007.Total.Monumento
2007.Total.Xardín histórico
2007.Total.Conxunto histórico
2007.Total.Sitio histórico
2007.Total.Zona arqueolóxica
2008.Total.Total
2008.Total.Monumento
2008.Total.Xardín histórico
2008.Total.Conxunto histórico
2008.Total.Sitio histórico
2008.Total.Zona arqueolóxica
2009.Total.Total
2009.Total.Monumento
2009.Total.Xardín histórico
2009.Total.Conxunto histórico
2009.Total.Sitio histórico
2009.Total.Zona arqueolóxica
2010.Total.Total
2010.Total.Monumento
2010.Total.Xardín histórico
2010.Total.Conxunto histórico
2010.Total.Sitio histórico
2010.Total.Zona arqueolóxica
2011.Total.Total
2011.Total.Monumento
2011.Total.Xardín histórico
2011.Total.Conxunto histórico
2011.Total.Sitio histórico
2011.Total.Zona arqueolóxica
2012.Total.Total
2012.Total.Monumento
2012.Total.Xardín histórico
2012.Total.Conxunto histórico
2012.Total.Sitio histórico
2012.Total.Zona arqueolóxica
2013.Total.Total
2013.Total.Monumento
2013.Total.Xardín histórico
2013.Total.Conxunto histórico
2013.Total.Sitio histórico
2013.Total.Zona arqueolóxica
2014.Total.Total
2014.Total.Monumento
2014.Total.Xardín histórico
2014.Total.Conxunto histórico
2014.Total.Sitio histórico
2014.Total.Zona arqueolóxica
2015.Total.Total
2015.Total.Monumento
2015.Total.Xardín histórico
2015.Total.Conxunto histórico
2015.Total.Sitio histórico
2015.Total.Zona arqueolóxica
2016.Total.Total
2016.Total.Monumento
2016.Total.Xardín histórico
2016.Total.Conxunto histórico
2016.Total.Sitio histórico
2016.Total.Zona arqueolóxica
2017.Total.Total
2017.Total.Monumento
2017.Total.Xardín histórico
2017.Total.Conxunto histórico
2017.Total.Sitio histórico
2017.Total.Zona arqueolóxica
2004.Porcentaxe.Total
2004.Porcentaxe.Monumento
2004.Porcentaxe.Xardín histórico
2004.Porcentaxe.Conxunto histórico
2004.Porcentaxe.Sitio histórico
2004.Porcentaxe.Zona arqueolóxica
2005.Porcentaxe.Total
2005.Porcentaxe.Monumento
2005.Porcentaxe.Xardín histórico
2005.Porcentaxe.Conxunto histórico
2005.Porcentaxe.Sitio histórico
2005.Porcentaxe.Zona arqueolóxica
2006.Porcentaxe.Total
2006.Porcentaxe.Monumento
2006.Porcentaxe.Xardín histórico
2006.Porcentaxe.Conxunto histórico
2006.Porcentaxe.Sitio histórico
2006.Porcentaxe.Zona arqueolóxica
2007.Porcentaxe.Total
2007.Porcentaxe.Monumento
2007.Porcentaxe.Xardín histórico
2007.Porcentaxe.Conxunto histórico
2007.Porcentaxe.Sitio histórico
2007.Porcentaxe.Zona arqueolóxica
2008.Porcentaxe.Total
2008.Porcentaxe.Monumento
2008.Porcentaxe.Xardín histórico
2008.Porcentaxe.Conxunto histórico
2008.Porcentaxe.Sitio histórico
2008.Porcentaxe.Zona arqueolóxica
2009.Porcentaxe.Total
2009.Porcentaxe.Monumento
2009.Porcentaxe.Xardín histórico
2009.Porcentaxe.Conxunto histórico
2009.Porcentaxe.Sitio histórico
2009.Porcentaxe.Zona arqueolóxica
2010.Porcentaxe.Total
2010.Porcentaxe.Monumento
2010.Porcentaxe.Xardín histórico
2010.Porcentaxe.Conxunto histórico
2010.Porcentaxe.Sitio histórico
2010.Porcentaxe.Zona arqueolóxica
2011.Porcentaxe.Total
2011.Porcentaxe.Monumento
2011.Porcentaxe.Xardín histórico
2011.Porcentaxe.Conxunto histórico
2011.Porcentaxe.Sitio histórico
2011.Porcentaxe.Zona arqueolóxica
2012.Porcentaxe.Total
2012.Porcentaxe.Monumento
2012.Porcentaxe.Xardín histórico
2012.Porcentaxe.Conxunto histórico
2012.Porcentaxe.Sitio histórico
2012.Porcentaxe.Zona arqueolóxica
2013.Porcentaxe.Total
2013.Porcentaxe.Monumento
2013.Porcentaxe.Xardín histórico
2013.Porcentaxe.Conxunto histórico
2013.Porcentaxe.Sitio histórico
2013.Porcentaxe.Zona arqueolóxica
2014.Porcentaxe.Total
2014.Porcentaxe.Monumento
2014.Porcentaxe.Xardín histórico
2014.Porcentaxe.Conxunto histórico
2014.Porcentaxe.Sitio histórico
2014.Porcentaxe.Zona arqueolóxica
2015.Porcentaxe.Total
2015.Porcentaxe.Monumento
2015.Porcentaxe.Xardín histórico
2015.Porcentaxe.Conxunto histórico
2015.Porcentaxe.Sitio histórico
2015.Porcentaxe.Zona arqueolóxica
2016.Porcentaxe.Total
2016.Porcentaxe.Monumento
2016.Porcentaxe.Xardín histórico
2016.Porcentaxe.Conxunto histórico
2016.Porcentaxe.Sitio histórico
2016.Porcentaxe.Zona arqueolóxica
2017.Porcentaxe.Total
2017.Porcentaxe.Monumento
2017.Porcentaxe.Xardín histórico
2017.Porcentaxe.Conxunto histórico
2017.Porcentaxe.Sitio histórico
2017.Porcentaxe.Zona arqueolóxica

FONTE: MECD. Subdirección General de Protección de Patrimonio Histórico

NOTAS: A categoría Monumentos comprende inmobles como monumentos, museos, arquivos e bibliotecas de titularidade estatal, e aqueles inmobles considerados de interese cultural pola Ley 16/1985. Tamén outras categorías establecidas polas comunidades autónomas

twitter