Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

INE. Evolución de datos de nenos de 10 a 15 anos, segundo as principais variables por comunidade autónoma. 2012-2018
2012.Nenos usuarios de ordenador en los últimos 3 meses
2013.Nenos usuarios de ordenador en los últimos 3 meses
2014.Nenos usuarios de ordenador en los últimos 3 meses
2015.Nenos usuarios de ordenador en los últimos 3 meses
2016.Nenos usuarios de ordenador en los últimos 3 meses
2017.Nenos usuarios de ordenador en los últimos 3 meses
2018.Nenos usuarios de ordenador en los últimos 3 meses
2012.Nenos usuarios de Internet en los últimos 3 meses
2013.Nenos usuarios de Internet en los últimos 3 meses
2014.Nenos usuarios de Internet en los últimos 3 meses
2015.Nenos usuarios de Internet en los últimos 3 meses
2016.Nenos usuarios de Internet en los últimos 3 meses
2017.Nenos usuarios de Internet en los últimos 3 meses
2018.Nenos usuarios de Internet en los últimos 3 meses
2012.Nenos que dispoñen de teléfono móvil
2013.Nenos que dispoñen de teléfono móvil
2014.Nenos que dispoñen de teléfono móvil
2015.Nenos que dispoñen de teléfono móvil
2016.Nenos que dispoñen de teléfono móvil
2017.Nenos que dispoñen de teléfono móvil
2018.Nenos que dispoñen de teléfono móvil

FONTE: INE. Instituto Nacional de Estadística. Encuesta sobre las Tecnologías de la Información en los Hogares

twitter