Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

MECD. Gasto medio por espectador e por habitante, segundo nacionalidade da película e comunidade autónoma
2000.Gasto medio por espectador (euros).Total
2001.Gasto medio por espectador (euros).Total
2002.Gasto medio por espectador (euros).Total
2003.Gasto medio por espectador (euros).Total
2004.Gasto medio por espectador (euros).Total
2005.Gasto medio por espectador (euros).Total
2006.Gasto medio por espectador (euros).Total
2007.Gasto medio por espectador (euros).Total
2008.Gasto medio por espectador (euros).Total
2009.Gasto medio por espectador (euros).Total
2010.Gasto medio por espectador (euros).Total
2011.Gasto medio por espectador (euros).Total
2012.Gasto medio por espectador (euros).Total
2013.Gasto medio por espectador (euros).Total
2014.Gasto medio por espectador (euros).Total
2015.Gasto medio por espectador (euros).Total
2016.Gasto medio por espectador (euros).Total
2017.Gasto medio por espectador (euros).Total
2000.Gasto medio por espectador (euros).Españolas
2001.Gasto medio por espectador (euros).Españolas
2002.Gasto medio por espectador (euros).Españolas
2003.Gasto medio por espectador (euros).Españolas
2004.Gasto medio por espectador (euros).Españolas
2005.Gasto medio por espectador (euros).Españolas
2006.Gasto medio por espectador (euros).Españolas
2007.Gasto medio por espectador (euros).Españolas
2008.Gasto medio por espectador (euros).Españolas
2009.Gasto medio por espectador (euros).Españolas
2010.Gasto medio por espectador (euros).Españolas
2011.Gasto medio por espectador (euros).Españolas
2012.Gasto medio por espectador (euros).Españolas
2013.Gasto medio por espectador (euros).Españolas
2014.Gasto medio por espectador (euros).Españolas
2015.Gasto medio por espectador (euros).Españolas
2016.Gasto medio por espectador (euros).Españolas
2017.Gasto medio por espectador (euros).Españolas
2000.Gasto medio por espectador (euros).Estranxeiras
2001.Gasto medio por espectador (euros).Estranxeiras
2002.Gasto medio por espectador (euros).Estranxeiras
2003.Gasto medio por espectador (euros).Estranxeiras
2004.Gasto medio por espectador (euros).Estranxeiras
2005.Gasto medio por espectador (euros).Estranxeiras
2006.Gasto medio por espectador (euros).Estranxeiras
2007.Gasto medio por espectador (euros).Estranxeiras
2008.Gasto medio por espectador (euros).Estranxeiras
2009.Gasto medio por espectador (euros).Estranxeiras
2010.Gasto medio por espectador (euros).Estranxeiras
2011.Gasto medio por espectador (euros).Estranxeiras
2012.Gasto medio por espectador (euros).Estranxeiras
2013.Gasto medio por espectador (euros).Estranxeiras
2014.Gasto medio por espectador (euros).Estranxeiras
2015.Gasto medio por espectador (euros).Estranxeiras
2016.Gasto medio por espectador (euros).Estranxeiras
2017.Gasto medio por espectador (euros).Estranxeiras
2000.Gasto medio por habitante (euros).Total
2001.Gasto medio por habitante (euros).Total
2002.Gasto medio por habitante (euros).Total
2003.Gasto medio por habitante (euros).Total
2004.Gasto medio por habitante (euros).Total
2005.Gasto medio por habitante (euros).Total
2006.Gasto medio por habitante (euros).Total
2007.Gasto medio por habitante (euros).Total
2008.Gasto medio por habitante (euros).Total
2009.Gasto medio por habitante (euros).Total
2010.Gasto medio por habitante (euros).Total
2011.Gasto medio por habitante (euros).Total
2012.Gasto medio por habitante (euros).Total
2013.Gasto medio por habitante (euros).Total
2014.Gasto medio por habitante (euros).Total
2015.Gasto medio por habitante (euros).Total
2016.Gasto medio por habitante (euros).Total
2017.Gasto medio por habitante (euros).Total
2000.Gasto medio por habitante (euros).Españolas
2001.Gasto medio por habitante (euros).Españolas
2002.Gasto medio por habitante (euros).Españolas
2003.Gasto medio por habitante (euros).Españolas
2004.Gasto medio por habitante (euros).Españolas
2005.Gasto medio por habitante (euros).Españolas
2006.Gasto medio por habitante (euros).Españolas
2007.Gasto medio por habitante (euros).Españolas
2008.Gasto medio por habitante (euros).Españolas
2009.Gasto medio por habitante (euros).Españolas
2010.Gasto medio por habitante (euros).Españolas
2011.Gasto medio por habitante (euros).Españolas
2012.Gasto medio por habitante (euros).Españolas
2013.Gasto medio por habitante (euros).Españolas
2014.Gasto medio por habitante (euros).Españolas
2015.Gasto medio por habitante (euros).Españolas
2016.Gasto medio por habitante (euros).Españolas
2017.Gasto medio por habitante (euros).Españolas
2000.Gasto medio por habitante (euros).Estranxeiras
2001.Gasto medio por habitante (euros).Estranxeiras
2002.Gasto medio por habitante (euros).Estranxeiras
2003.Gasto medio por habitante (euros).Estranxeiras
2004.Gasto medio por habitante (euros).Estranxeiras
2005.Gasto medio por habitante (euros).Estranxeiras
2006.Gasto medio por habitante (euros).Estranxeiras
2007.Gasto medio por habitante (euros).Estranxeiras
2008.Gasto medio por habitante (euros).Estranxeiras
2009.Gasto medio por habitante (euros).Estranxeiras
2010.Gasto medio por habitante (euros).Estranxeiras
2011.Gasto medio por habitante (euros).Estranxeiras
2012.Gasto medio por habitante (euros).Estranxeiras
2013.Gasto medio por habitante (euros).Estranxeiras
2014.Gasto medio por habitante (euros).Estranxeiras
2015.Gasto medio por habitante (euros).Estranxeiras
2016.Gasto medio por habitante (euros).Estranxeiras
2017.Gasto medio por habitante (euros).Estranxeiras

FONTE: MECD. ICAA. EstadístIca de Cinematografía: Producción, Exhibición, Distribución y Fomento

NOTAS: Os datos refírense a longametraxes. Para unha correcta interpretación dos indicadores que requeriron datos poboacionais, véanse notas metodológicas do Censo 2011.

twitter