Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

MECD. Empresas produtoras de cine con actividade por comunidade autónoma
2000.Total
2001.Total
2002.Total
2003.Total
2004.Total
2005.Total
2006.Total
2007.Total
2008.Total
2009.Total
2010.Total
2011.Total
2012.Total
2013.Total
2014.Total
2015.Total
2016.Total
2017.Total
2000.Porcentaxe
2001.Porcentaxe
2002.Porcentaxe
2003.Porcentaxe
2004.Porcentaxe
2005.Porcentaxe
2006.Porcentaxe
2007.Porcentaxe
2008.Porcentaxe
2009.Porcentaxe
2010.Porcentaxe
2011.Porcentaxe
2012.Porcentaxe
2013.Porcentaxe
2014.Porcentaxe
2015.Porcentaxe
2016.Porcentaxe
2017.Porcentaxe

FONTE: MECD. ICAA. EstadístIca de Cinematografía: Producción, Exhibición, Distribución y Fomento

twitter