Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

MECD. Museos e coleccións museográficas censados e que cumprimentaron a estatística, por comunidade autónoma
2000.Censados.Total
2000.Censados.Porcentaxe
2000.Censados.Museos e Coleccións Museográficas por 100.000 hab.
2002.Censados.Total
2002.Censados.Porcentaxe
2002.Censados.Museos e Coleccións Museográficas por 100.000 hab.
2004.Censados.Total
2004.Censados.Porcentaxe
2004.Censados.Museos e Coleccións Museográficas por 100.000 hab.
2006.Censados.Total
2006.Censados.Porcentaxe
2006.Censados.Museos e Coleccións Museográficas por 100.000 hab.
2008.Censados.Total
2008.Censados.Porcentaxe
2008.Censados.Museos e Coleccións Museográficas por 100.000 hab.
2010.Censados.Total
2010.Censados.Porcentaxe
2010.Censados.Museos e Coleccións Museográficas por 100.000 hab.
2012.Censados.Total
2012.Censados.Porcentaxe
2012.Censados.Museos e Coleccións Museográficas por 100.000 hab.
2014.Censados.Total
2014.Censados.Porcentaxe
2014.Censados.Museos e Coleccións Museográficas por 100.000 hab.
2016.Censados.Total
2016.Censados.Porcentaxe
2016.Censados.Museos e Coleccións Museográficas por 100.000 hab.
2000.Cumplimentaron o cuestionario.Total
2000.Cumplimentaron o cuestionario.Porcentaxe
2000.Cumplimentaron o cuestionario.Museos e Coleccións Museográficas por 100.000 hab.
2002.Cumplimentaron o cuestionario.Total
2002.Cumplimentaron o cuestionario.Porcentaxe
2002.Cumplimentaron o cuestionario.Museos e Coleccións Museográficas por 100.000 hab.
2004.Cumplimentaron o cuestionario.Total
2004.Cumplimentaron o cuestionario.Porcentaxe
2004.Cumplimentaron o cuestionario.Museos e Coleccións Museográficas por 100.000 hab.
2006.Cumplimentaron o cuestionario.Total
2006.Cumplimentaron o cuestionario.Porcentaxe
2006.Cumplimentaron o cuestionario.Museos e Coleccións Museográficas por 100.000 hab.
2008.Cumplimentaron o cuestionario.Total
2008.Cumplimentaron o cuestionario.Porcentaxe
2008.Cumplimentaron o cuestionario.Museos e Coleccións Museográficas por 100.000 hab.
2010.Cumplimentaron o cuestionario.Total
2010.Cumplimentaron o cuestionario.Porcentaxe
2010.Cumplimentaron o cuestionario.Museos e Coleccións Museográficas por 100.000 hab.
2012.Cumplimentaron o cuestionario.Total
2012.Cumplimentaron o cuestionario.Porcentaxe
2012.Cumplimentaron o cuestionario.Museos e Coleccións Museográficas por 100.000 hab.
2014.Cumplimentaron o cuestionario.Total
2014.Cumplimentaron o cuestionario.Porcentaxe
2014.Cumplimentaron o cuestionario.Museos e Coleccións Museográficas por 100.000 hab.
2016.Cumplimentaron o cuestionario.Total
2016.Cumplimentaron o cuestionario.Porcentaxe
2016.Cumplimentaron o cuestionario.Museos e Coleccións Museográficas por 100.000 hab.

FONTE: MECD. Estadística de museos y colecciones museográficas

NOTAS: Para unha correcta interpretación dos resultados hai que ter en conta que, a excepción de 2002, non foron incorporadas as coleccións museográficas de Cataluña

twitter