Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

MECD. Profesorado de Ensinanzas Regradas da Música (Ensinanzas de Réxime Especial), por sexo e comunidade autónoma
2000-2001.Profesorado: TOTAL
2000-2001.Profesorado: mulleres (%)
2001-2002.Profesorado: TOTAL
2001-2002.Profesorado: mulleres (%)
2002-2003.Profesorado: TOTAL
2002-2003.Profesorado: mulleres (%)
2003-2004.Profesorado: TOTAL
2003-2004.Profesorado: mulleres (%)
2004-2005.Profesorado: TOTAL
2004-2005.Profesorado: mulleres (%)
2005-2006.Profesorado: TOTAL
2005-2006.Profesorado: mulleres (%)
2006-2007.Profesorado: TOTAL
2006-2007.Profesorado: mulleres (%)
2007-2008.Profesorado: TOTAL
2007-2008.Profesorado: mulleres (%)
2008-2009.Profesorado: TOTAL
2008-2009.Profesorado: mulleres (%)
2009-2010.Profesorado: TOTAL
2009-2010.Profesorado: mulleres (%)
2010-2011.Profesorado: TOTAL
2010-2011.Profesorado: mulleres (%)
2011-2012.Profesorado: TOTAL
2011-2012.Profesorado: mulleres (%)
2012-2013.Profesorado: TOTAL
2012-2013.Profesorado: mulleres (%)
2013-2014.Profesorado: TOTAL
2013-2014.Profesorado: mulleres (%)
2014-2015.Profesorado: TOTAL
2014-2015.Profesorado: mulleres (%)

FONTE: MECD. Estadística de las Enseñanzas no universitarias

NOTAS: Cataluña non oferta ensinanzas elementais nos conservatorios

twitter