Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

MECD. Persoas que visitaron museos nun ano segundo as actividades que realizaron na última vez que foron, por comunidade autónoma
2014-2015.Total han visitado en un año (Miles).Total
2014-2015.Visitar colección permanente o temporal del museo.%
2014-2015.Outras actividades.Total (%)
2014-2015.Outras actividades.Educativas (%)
2014-2015.Outras actividades.Cursos, obradoiros, seminarios, xornadas (%)
2014-2015.Outras actividades.Conferencias e proxeccións audiovisuais (%)
2014-2015.Outras actividades.Concertos e outras actividades escénicas (%)

FONTE: MECD. Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2014-2015

twitter