Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

MECD. Persoas segundo o grao de interese pola lectura de revistas, por comunidade autónoma
2006-2007.De 10 a 9
2006-2007.De 8 a 7
2006-2007.De 6 a 5
2006-2007.De 4 a 3
2006-2007.De 2 a 0
2006-2007.Media
2010-2011.De 10 a 9
2010-2011.De 8 a 7
2010-2011.De 6 a 5
2010-2011.De 4 a 3
2010-2011.De 2 a 0
2010-2011.Media
2014-2015.De 10 a 9
2014-2015.De 8 a 7
2014-2015.De 6 a 5
2014-2015.De 4 a 3
2014-2015.De 2 a 0
2014-2015.Media

FONTE: MECD. Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2014-2015

twitter