Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

IGE. Persoas segundo a frecuencia coa que escoitan a radio en Galicia
2006.Porcentaxe
2014.Porcentaxe
2006.Número
2014.Número

FONTE: IGE. Ocio e hábitos culturais. Enquisa estrutural aos fogares

NOTAS: Os datos fan referencia á poboación de 5 ou máis anos

twitter