Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

INE. Servizos de Internet usados por motivos particulares nos últimos 3 meses, por comunidades autónomas e natureza do servizo
Recibir ou enviar correo electrónico
Telefonear a través de Internet ou vídeochamadas (vía webcam) a través de Internet
Participar en redes sociais
Ler oudescargar noticias, xornais de actualidad on line
Buscar información sobre bens e servizos
Escoitar a radio emitida por Internet
Xogar ou descargar xogos, imaxes, películas ou música
Colgar contidos propios (texto, fotos, música, videos, software, etc) nunha páxia web para ser compartidos
Crear páxinas web ou blogs
Concertar unha cita cun médico a través dunha páxina web
Utilizar servicios relacionados con viajes y alojamiento
Vender bens ou servizos
Banca electrónica

FONTE: INE. Instituto Nacional de Estadística. Encuesta sobre las Tecnologías de la Información en los Hogares

twitter