2014
2015
2016
2017
2018

FONTE: Instituto Galego das cualificacións. Dirección Xeral de Emprego e Promoción. Consellería de Traballo e Benestar