Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

MECD. Alumnado matriculado en Ensinanzas Regradas da Música (Ensinanzas Artísticas de Réxime Especial), segundo tipo de ensino e comunidade autónoma


PERÍODO
En filas En columnas
INDICADOR
En filas En columnas
COMUNIDADE AUTÓNOMA
En filas En columnas