Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

Coxunturas

As ensinanzas do ámbito cultural en Galicia (22/10/2014)

Este documento de traballo aborda información relativa ao ensino relacionado coas profesións culturais, seguindo a metodoloxía proposta polo Ministerio de Educación, Cultura y Deporte na súa estatística “Enseñanzas en el ámbito Cultural”.

Televisión e radio en Galicia (17/09/2014)

Nos últimos anos os xeitos de consumo dos medios de comunicación están a experimentar unha muda significativa, sobre todo polo aumento do uso de internet de forma cotiá. O impacto da rede é diferente no tipo de medio do que se trate. Ademais, as diferenzas demográficas ou socioeconómicas da estrutura poboacional galega tamén inflúen no uso da radio ou a televisión ao igual que variables como a idade, por exemplo.

Gasto público en cultura (16/07/2014)

Os principais datos que ofrece este documento constatan o descenso dos orzamentos destinados á cultura en todas as administracións (autonómica, provincial e local). No caso galego, esta baixada supón un 58% dos orzamentos da Xunta entre 2007 e 2014 e sitúa o gasto por habitante en 34,4 euros, o que nos sitúa no noveno lugar do conxunto estatal.

Cultura e novas tecnoloxías (10/06/2014)

O seguinte informe analiza dous aspectos fundamentais relacionados coa denominada sociedade da información e tamén coa irrupción de Internet na sociedade actual.

As empresas culturais en Galicia (20/05/2014)

Este informe ofrece datos sobre as empresas do ámbito cultural. En primeiro lugar, descríbese a información dispoñible relativa ao número de empresas situadas en Galicia cuxa actividade económica principal pertence ao ámbito cultural, delimitándose este segundo a actividade económica que desenvolve, e en comparativa con outras comunidades autónomas. Tamén se ofrecen datos do Directorio Central de Empresas do Instituto Nacional de Estadística (INE) e da Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil que realiza o Instituto Galego de Estatística (IGE). En segundo lugar, para aquelas actividades nas que foi posible, achegáronse determinados agregados económicos tales como volume de negocio, valor da produción, valor engadido bruto a prezos de mercado, remuneración dos asalariados, consumos intermedios e excedentes de explotación a partir das Contas Económicas de Galicia do IGE.


Paxinado

54 coxuntura(s) / 11 pax(s). Mostrando 21 a 25
Páxina: « < 3 - 4 - 5 - 6 - 7 > »