Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

Coxunturas

Evolución do gasto cultural dos fogares galegos (2013 e avance 2014) (31/03/2015)

Este informe explota os datos das diferentes estatísticas que ofrecen información relativa ao consumo cultural privado. A fonte principal é a Encuesta de Presupuestos Familiares elaborada polo Insituto Nacional de Estadística (INE). As variables investigadas son o gasto total e os gastos medios por fogar e por persoa.

Panorama estatístico das artes escénicas galegas (04/03/2015)

O informe que se desenvolve a continuación está conformado por unha serie de indicadores sobre o panorama galego no ámbito das artes escénicas, dende o estudo das actividades desenvolvidas ata a incidencia noutras ámbitos como o económico, laboral ou educativo.

O turismo cultural en Galicia (2013 e avance 2014) (10/02/2015)

A elaboración do seguinte documento de traballo ten como obxectivo analizar o papel do turismo cultural en Galicia, a súa influenza no desenvolvemento socioeconómico da comunidade e os posibles beneficios que este reverte na economía galega.

O emprego cultural en Galicia (21/01/2015)

O seguinte documento de traballo ofrece información relativa ao emprego cultural dende diferentes perspectivas a partir de distintas fontes estatísticas.

A cultura e as entidades sen ánimo de lucro (26/11/2014)

Este documento de traballo ciméntase sobre tres piares informativos fundamentais que permiten achegarse á realidade das entidades sen ánimo de lucro en Galicia: o grao de asociacionismo na sociedade galega, a recompilación de datos estatísticos básicos sobre as entidades asociativas sen ánimo de lucro e as diferentes vías de financiamento destas.


Paxinado

60 coxuntura(s) / 12 pax(s). Mostrando 21 a 25
Páxina: « < 3 - 4 - 5 - 6 - 7 > »