Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

Coxunturas

Arquivos e Bibliotecas (03/06/2015)

Este informe recolle os principais datos das actividades culturais encargadas da custodia e catalogación do patrimonio documental e bibliográfico de Galicia.

A música clásica e popular en Galicia (21/04/2015)

A creación e a interpretación musical é un sector cultural e unha industria que xera moitos postos de traballo e interesa a millóns de persoas, tal como demostran as cifras e os datos que se presentan neste informe. En Galicia produciuse unha intensa actividade musical tanto no eido da música clásica como popular e cómpre valorar o esforzo que desde diferentes iniciativas tanto públicas coma privadas se levan a cabo.

Evolución do gasto cultural dos fogares galegos (2013 e avance 2014) (31/03/2015)

Este informe explota os datos das diferentes estatísticas que ofrecen información relativa ao consumo cultural privado. A fonte principal é a Encuesta de Presupuestos Familiares elaborada polo Insituto Nacional de Estadística (INE). As variables investigadas son o gasto total e os gastos medios por fogar e por persoa.

Panorama estatístico das artes escénicas galegas (04/03/2015)

O informe que se desenvolve a continuación está conformado por unha serie de indicadores sobre o panorama galego no ámbito das artes escénicas, dende o estudo das actividades desenvolvidas ata a incidencia noutras ámbitos como o económico, laboral ou educativo.

O turismo cultural en Galicia (2013 e avance 2014) (10/02/2015)

A elaboración do seguinte documento de traballo ten como obxectivo analizar o papel do turismo cultural en Galicia, a súa influenza no desenvolvemento socioeconómico da comunidade e os posibles beneficios que este reverte na economía galega.


Paxinado

57 coxuntura(s) / 12 pax(s). Mostrando 16 a 20
Páxina: « < 2 - 3 - 4 - 5 - 6 > »