Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

Coxunturas

As TIC, redes e cultura (29/09/2015)

O seguinte documento de traballo analiza os principais indicadores relacionados coa sociedade da información, así como a evolución das tecnoloxías da información e a comunicación en Galicia.

O libro e a edición en Galicia (14/07/2015)

O libro segue a ser un obxecto fundamental para a cultura. As transformacións que está sufrindo no seu formato así como no proceso de edición teñen implicacións para todo o sistema cultural. No informe que se presenta a continuación, realízase un percorrido por todos os ámbitos relacionados coa edición de libros en Galicia.

Arquivos e Bibliotecas (03/06/2015)

Este informe recolle os principais datos das actividades culturais encargadas da custodia e catalogación do patrimonio documental e bibliográfico de Galicia.

A música clásica e popular en Galicia (21/04/2015)

A creación e a interpretación musical é un sector cultural e unha industria que xera moitos postos de traballo e interesa a millóns de persoas, tal como demostran as cifras e os datos que se presentan neste informe. En Galicia produciuse unha intensa actividade musical tanto no eido da música clásica como popular e cómpre valorar o esforzo que desde diferentes iniciativas tanto públicas coma privadas se levan a cabo.

Evolución do gasto cultural dos fogares galegos (2013 e avance 2014) (31/03/2015)

Este informe explota os datos das diferentes estatísticas que ofrecen información relativa ao consumo cultural privado. A fonte principal é a Encuesta de Presupuestos Familiares elaborada polo Insituto Nacional de Estadística (INE). As variables investigadas son o gasto total e os gastos medios por fogar e por persoa.


Paxinado

54 coxuntura(s) / 11 pax(s). Mostrando 11 a 15
Páxina: « < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 > »