Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

Coxunturas

Achegas e propostas para a aplicación dos programas de estímulo no sector cultural (18/05/2021)

Neste informe, o Observatorio da Cultura Galega analiza o impacto dos programas de recuperación en Galicia, España e Europa. Ofrécese tamén unha diagnose da situación global e das repercusións a nivel europeo, estatal e autonómico. Descríbese a situación actual coas principais medidas aplicadas, así como as recomendacións de expertos e organismos galegos, españois, europeos e de ámbito global, con especial énfase naquelas relativas á cultura, pero sen esquecer todas as medidas sistémicas que tamén afectarán dun xeito ou doutro ao ámbito cultural.

Barómetro da cultura galega II. Xaneiro de 2021 (16/03/2021)

A presentación deste documento de traballo, o segundo barómetro da cultura galega, engádese a un conxunto de publicacións impulsadas polo Consello da Cultura Galega dende que o 14 de marzo de 2020 se decretou en España o primeiro estado de alarma tras a aparición do virus SARSCoV-2 e a enfermidade da COVID-19.

Influencia da COVID-19 nos hábitos culturais da poboación galega (17/12/2020)

A crise sanitaria provocada pola aparición da COVID-19 e as medidas sanitarias aplicadas polos gobernos afectaron especialmente ao sector cultural, co peche de todos os museos, teatros, cines, bibliotecas, salas de concertos, atraccións turísticas etc. O desafío económico que deben afrontar os profesionais que se dedican a estes sectores preséntase como un reto. Neste traballo, realizado a través dunha consulta aos propios consumidores dos produtos culturais, abórdanse as consecuencias das medidas restritivas adoptadas que afectaban ao consumo e ao gasto.

Coxuntura estatística do ámbito cultural. Outubro de 2020 (09/11/2020)

O presente documento de traballo ofrece información acerca de todos os indicadores estatísticos dispoñibles sobre o ámbito cultural dende o mes de xuño (data de publicación da conxuntura anterior). Para facilitar a lectura amósanse evolucións temporais máis amplas sobre creación de empresas, emprego cultural, comercio exterior e intracomunitario de produtos culturais e evolución do IPC. Tamén aborda cuestións como a confianza dos consumidores e a situación do sector da cultura nas contas económicas de Galicia do último trimestre dispoñible, realizadas para o conxunto da economía galega polo Foro Económico de Galicia.

Informe sobre o teatro galego: creadores, xestores e públicos (09/11/2020)

Este informe parte dunha investigación consensuada polo Consello da Cultura Galega cos representantes do sector das artes escénicas, co obxectivo de paliar a falta de información relativa á relación existente entre creadores, xestores e públicos de teatro.


Paxinado

79 coxuntura(s) / 16 pax(s). Mostrando 6 a 10
Páxina: « < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 > »