Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

Coxunturas > As bibliotecas en Galicia

As bibliotecas en Galicia (25/06/2020)

Este documento ofrece información relativa ás bibliotecas galegas, co obxectivo de facilitar datos actualizados dos seus equipamentos materiais e humanos, infraestruturas, actividades e recursos que permitan avaliar a súa evolución, financiamento e datos comparativos con outras comunidades autónomas e co conxunto de España. O campo de estudo do informe abrangue todas as bibliotecas galegas, calquera que sexa a súa dependencia administrativa, con dúas excepcións: as bibliotecas privadas sen acceso público e as escolares. Os datos analizados corresponden ao ano 2018. Ademáis, abórdanse outras cuestións como os hábitos culturais da poboación con respecto ao uso dos servizos bibliotecarios e a situación da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia.