Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

Coxunturas > Conxuntura laboral do mes de marzo de 2020 nas principais...

Conxuntura laboral do mes de marzo de 2020 nas principais ramas de actividade cultural. Datos de afiliación á Seguridade Social (18/06/2020)

A declaración do estado de alarma por parte das autoridades con motivo da crise sanitara COVID-19 dispón, entre outras cousas, a suspensión de apertura ao público de locais de actividade comercial, así como de equipamentos culturais. Este documento analiza como afecta este peche ao emprego cultural, a través das afiliacións á Seguridade Social a partir da explotación que ofrece o Instituto Galego de Estatística (IGE)dos datos do Ministerio de Trabajo y Economía Social das persoas empregadas nas principais empresas culturais.