Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

Coxunturas > A Muller na Cultura Galega (II)

A Muller na Cultura Galega (II) (06/05/2014)

Este informe é a continuación de ‘A Muller na Cultura Galega (I)’. O obxectivo é complementar o anterior con datos sobre a situación das mulleres en Galicia no ámbito cultural. O que se pretende é afondar un pouco máis na temática partindo de fontes primarias, habida conta da escaseza de datos nas estatísticas oficiais. Neste traballo, estudouse a presenza das mulleres nos principais galardóns culturais, así como na Administración, en postos directivos das empresas culturais, indicadores de produción e a composicións das orquestras galegas.