Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

Coxunturas > Explotación específica da estatística de Gasto...

Explotación específica da estatística de Gasto de consumo cultural dos fogares do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte (21/11/2012)

Os galegos gastan 80 millóns de euros en cultura menos dende o comezo da crise, dos que 60 corresponden a última anualidade dispoñible (2011). Porcentualmente isto significa un 11,5% acumulado e un 7,9% entre 2010 e 2011.