Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

Coxunturas

As bandas de música populares en Galicia (06/07/2021)

O obxecto deste traballo é revisar as condicións actuais das bandas de música populares en Galicia e o papel de desenvolvemento cultural que realizan os seus compoñentes, músicos, persoal directivo, docentes de música, así como a súa integración no contorno xeográfico e económico no que se integran, que en Galicia se adscribe a vilas onde hai un conservatorio ou unha escola municipal de música ou mesmo a pequenas aldeas nun contorno máis rural. Tamén se quere describir en que medida se viron afectadas polas condicións impostas pola pandemia da COVID-19 nas súas actividades cotiás.

Achegas e propostas para a aplicación dos programas de estímulo no sector cultural (18/05/2021)

Neste informe, o Observatorio da Cultura Galega analiza o impacto dos programas de recuperación en Galicia, España e Europa. Ofrécese tamén unha diagnose da situación global e das repercusións a nivel europeo, estatal e autonómico. Descríbese a situación actual coas principais medidas aplicadas, así como as recomendacións de expertos e organismos galegos, españois, europeos e de ámbito global, con especial énfase naquelas relativas á cultura, pero sen esquecer todas as medidas sistémicas que tamén afectarán dun xeito ou doutro ao ámbito cultural.

Barómetro da cultura galega II. Xaneiro de 2021 (16/03/2021)

A presentación deste documento de traballo, o segundo barómetro da cultura galega, engádese a un conxunto de publicacións impulsadas polo Consello da Cultura Galega dende que o 14 de marzo de 2020 se decretou en España o primeiro estado de alarma tras a aparición do virus SARSCoV-2 e a enfermidade da COVID-19.

Influencia da COVID-19 nos hábitos culturais da poboación galega (17/12/2020)

A crise sanitaria provocada pola aparición da COVID-19 e as medidas sanitarias aplicadas polos gobernos afectaron especialmente ao sector cultural, co peche de todos os museos, teatros, cines, bibliotecas, salas de concertos, atraccións turísticas etc. O desafío económico que deben afrontar os profesionais que se dedican a estes sectores preséntase como un reto. Neste traballo, realizado a través dunha consulta aos propios consumidores dos produtos culturais, abórdanse as consecuencias das medidas restritivas adoptadas que afectaban ao consumo e ao gasto.

Coxuntura estatística do ámbito cultural. Outubro de 2020 (09/11/2020)

O presente documento de traballo ofrece información acerca de todos os indicadores estatísticos dispoñibles sobre o ámbito cultural dende o mes de xuño (data de publicación da conxuntura anterior). Para facilitar a lectura amósanse evolucións temporais máis amplas sobre creación de empresas, emprego cultural, comercio exterior e intracomunitario de produtos culturais e evolución do IPC. Tamén aborda cuestións como a confianza dos consumidores e a situación do sector da cultura nas contas económicas de Galicia do último trimestre dispoñible, realizadas para o conxunto da economía galega polo Foro Económico de Galicia.


Paxinado

75 coxuntura(s) / 15 pax(s). Mostrando 1 a 5
Páxina: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 > »