Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

O novo

As bandas de música populares en Galicia

O obxecto deste traballo é revisar as condicións actuais das bandas de música populares en Galicia e o papel de desenvolvemento cultural que realizan os seus compoñentes, así como a súa integración no seu contorno xeográfico e económico.

Achegas e propostas para a aplicación dos programas de estímulo no sector cultural

O informe analiza o impacto dos programas de recuperación en Galicia, España e Europa. Ofrece tamén unha diagnose da situación actual e as recomendacións de expertos e organismos galegos, españois e internacionais especialmente nas relativas á cultura.

Barómetro da cultura galega II. Xaneiro de 2021

Segunda entrega do barómetro da cultura galega coa actualización dos datos das principais variables deste estudo que da conta da situación da industria cultural galega


Publicacións