Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

O novo

Barómetro da cultura galega 2022

O presente traballo trata de dar continuidade a unha serie de estudos promovidos desde o ano 2020 polo Consello da Cultura Galega co fin de investigar a influencia da pandemia do virus SARS-CoV-2 e a enfermidade da COVID-19 nas empresas do sector cultural

Disposición a agasallar contidos culturais a menores de 16 anos en Galicia

Este documento de traballo é un adianto dos resultados extraídos da investigación que acaba de elaborar o Observatorio da Cultura Galega mediante a realización dunha enquisa sobre os hábitos culturais da infancia en Galicia e a percepción que ten a poboac

Barómetro da cultura galega III. Xullo de 2021

Este novo informe vén a completar unha serie de estudos promovidos polo Consello da Cultura Galega co fin de investigar a influencia da pandemia do virus SARS-CoV-2 e a enfermidade da COVID-19 nas empresas do sector cultural en Galicia


Publicacións