Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

O novo

A Música en Galicia (2016)

Este documento de traballo presenta información relacionada coa actividade das artes musicais en Galicia e estrutúrase en dous bloques fundamentais: a música clásica e a música popular.

O sistema produtivo da cultura (2016)

A importancia da industria cultural na dimensión económica xeral dun país é un feito crecente, cunha repercusión cada vez maior na sociedade actual, que valora o papel da cultura como un sector máis de dinamización do tecido socioeconómico.

Estatística de bibliotecas

O seguinte documento de traballo ten como obxectivo facilitar información sobre o equipamento material e humano das bibliotecas galegas, así como das actividades que realizan e o financiamento do que dispoñen para levalas a cabo.


Publicacións