Consello da Cultura Galega

Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205 correo@consellodacultura.org Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela

Observatorio Consello da Cultura

Logo

O novo

Achegas e propostas para a aplicación dos programas de estímulo no sector cultural

O informe analiza o impacto dos programas de recuperación en Galicia, España e Europa. Ofrece tamén unha diagnose da situación actual e as recomendacións de expertos e organismos galegos, españois e internacionais especialmente nas relativas á cultura.

Barómetro da cultura galega II. Xaneiro de 2021

Segunda entrega do barómetro da cultura galega coa actualización dos datos das principais variables deste estudo que da conta da situación da industria cultural galega

Influencia da COVID-19 nos hábitos culturais da poboación galega

A crise sanitaria provocada pola aparición da COVID-19 e as medidas sanitarias aplicadas polos gobernos afectaron especialmente ao sector cultural, co peche de todos os museos, teatros, cines, bibliotecas, salas de concertos, atraccións turísticas etc.


Publicacións